Սյուզաննա Նավասարդյան
Կրթություն
2014 թ. Թեկնածուականատեն ախոսությանպաշտպանություն (Մեղքի և ապաշխարության խնդիրը Գյունթեր Գրասի «Դանցիգյան եռագրության» մեջ)
2010 թ. Ռոմանագերմանական բանասիրությանֆակուլտետ, Արտասահմանյան գրականության ամբիոն,հայցորդ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանակա նբանասիրության ֆակուլտետ,Գերմաներեն լեզու մասնագիտությամբ մագիստրատուրա
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն լեզու և հայոց լեզու մասնագիտությամբ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան և կոչում
2014 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2017 թ. դոցենտ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնում

Աշխատանքային փորձ
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Գերմանական բանասիրության ամբիոն, լաբորանտ՝ համատեղելով դասախոսական ժամեր
2010 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ (գերմաներեն)
Դիվանագիտական գրագրության կազմում (գերմաներեն)
Դիվանագիտական այցերի և զրույցների վարում (գերմաներեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն (գերմաներեն)
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ (գերմաներեն)
Երկրագիտություն (գերմաներեն)
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մեղքի և ապաշխարության խնդիրը Գյունթեր Գրասի «Դանցիգյան եռագրության» մեջ

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Միջազգային կոնֆերանսներ
Магия ИННО: новые технологии в языковой подготовке специалистов-международников, Москва, МГИМО 4-5 октября 2013г.

Լեզուներ
Հայերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
«III Միջազգային Օլիմպիադա», Ռումինիա 2001 թ. գերմաներենը որպես օտար լեզու
Սյուզաննա Նավասարդյան