Թամարա Հարությունյան
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ, բանասիրական ֆակուլտետ
1970 - 1973 թթ. ԵՊՀ-ի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Սովորողների գեղագիտական դաստիարակության իրականացումը հայ գրականության ուսուցման ընթացքում (8-10-րդ», դասարաններ), 1984 թ., ԵՊՄՀ գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1968 - 1970 թթ. համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ԼԿԵՄ կոմիտեի քարտուղար
1970 - 1987 թթ. Ժամավճարով դասախոս ԵՊՀ-ում և այլ բուհերում
1987 - 1993 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ
1993 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն, Դաստիարակության տեսություն, Տարիքային մանկավարժություն, Բուհական մանկավարժություն, Ուսանողական աշխատանքների ղեկավարում, Կառավարման էթիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն, հայ գրականության մեթոդիկա, գեղագիտական դաստիարակություն, ինովացիաները ուսուցման և դաստիա-րակության մեջ, դաստիարակության տեսություն, էթիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կրթության զարգացում» ՀԿ
«Կրթության զարգացում» տարեգրքի խմբագրության անդամ
Թամարա Հարությունյան