Թամարա Մնացականյան
Կրթություն
1971 - 1976 թթ., ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ.,Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա, Ա.04.07, 2004թ., ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային գործունեություն
1976 – 2007 թթ. ավագ լաբորանտ
2007 թ-ից առ այսօր ավագ լաբորանտ, Պմֆ ամբիոն, գիտաշխատող, Պմֆ ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռենտգենյան ինտերֆերաչափական հետազոտություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Թամարա Մնացականյան