Տարոն Հարությունյան
Կրթություն
2003 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2001 - 2003 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
2006 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Լիցքավորված մասնիկների ճառագայթման առանձնահատկությունները տորոիդային ռեզոնատորներում»
2006 թ․ Երևանի պետականն համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ
2011 թ․ Երևանի պետականն համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
2006 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2006 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս
2014 թ-ից մինչ այժմ, Intermotion Technology ՍՊԸ, ինժեներ (համատեղությամբ)
2013 - 2014 թթ․ Antel Design ՍՊԸ, ինժեներ (համատեղությամբ)
2012 թ․ Mush ՍՊԸ, ինժեներ (համատեղությամբ)
2005 - 2010 թթ․ PUL ՍՊԸ, ինժեներ (համատեղությամբ)

Կարդացվող դասընթացներ
2006 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն (Բ.), Ճառագայթման տեսություն (Բ.), Լիցքավորված փնջերի ֆիզիկա (Մ.), Էլեկտրամագնիսական դաշտի դիֆրակցիա (Բ.), Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ (Բ.), Համակարգչային ծրագրավորում (Բ.), Համակարգչային պրակտիկում (Բ.), Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգչով (Բ.)
Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
ԳԲՀ էլեկտրադինամիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միկրոալիքների և տերահերցային ալիքների տարածումը և ճառագայթումը, Անտենային համակարգեր, Թվային էլեկտրոնիկա, Ոչ գծային կապի համակարգեր, Դասական էլեկտրադինամիկա

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչի իմացություն
MatLab, MathCad, VHDL, Verilog, LabView, C/C++, MS Office, Photoshop, Corel Draw

har_taron@ysu.am
Տարոն Հարությունյան