Տաթևիկ Հարությունյան
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)


Աշխատանքային փորձ
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ-ի ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուս գրականության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2007 թ-ից մինչ այսօր համատեղությամբ ԵՊՀ-ի ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսության արդիական խնդիրներ
Ռուս գրականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն
Տաթևիկ Հարությունյան