Տաթևիկ Քալաեջյան
Կրթություն
2005 - 2006 թթ. Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի, Անգլերեն լեզվի ծրագրերի բաժին Անգլերենի դասավանդումը որպես օտար լեզու
2004 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ` անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ (մագիստրոսի աստիճան)
2000 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանականբանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ` անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ (բակալավրի աստիճան)

Աշխատանքային փորձ
Դասախոս Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնում (2007 թ-ից մինչ այսօր)

Պրակտիկա
Հայաստանի ամերիկայն համալսարանի անգլերեն լեզվի փորձնական դասընթացներում որպես դասախոս (մարտ 2006 թ. - մայիս 2006 թ.)
ՀՀ Կրթության և Գիտության Նախարարությունում որպես թարգմանիչ (2004 թ.-ի մարտին)

Սերտիֆիկատներ և պարգևներ
Մասնակցության սերտիֆիկատ Հայաստանի համազգային ուսանողների էսսե գրելու մրցակցությունում (2002 թ.)
Պարգև ակադեմիական գերազանցության համար Մոսկվայի Անգլո-ամերիկյան դպրոցի կողմից (1997 - 1998 թթ.)

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (վարժ), գերմաներեն (շատ լավ), ֆրանսերեն (բավարար)

Համակարգչային գիտելիքներ
Windows, MS office, Power Point, Excel
Տաթևիկ Քալաեջյան