Տաթևիկ Սարգսյան
Կրթություն
2001 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագորոծական քիմիա բաժնի ուսանող (որակավորում՝ դեղաբան-քիմիկոս, պրովիզոր,մասնագիտություն՝ դեղագործական քիմիա):

Գիտական ստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
Ֆունկցիոնալ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուներ պարունակող դի- և տրիպեպտիդների սինթեզը և դրանց ազդեցությունը պրոտեազների վրա, Գ0014 Կենսատեխնոլոգիա և Բ 0010 Կենսօրգանական քիմիա, 22 հուլիսի 2012, ՀՀ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ, 018

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ պարունակող պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ կարճ պեպտիդների սինթեզ:

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հիգիենա

Աշխատանքային գործունեություն
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ-ի «Ֆարմացիայի ինստիտուտի» Կենսաբժշկագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ի «Պեպտիդների սինթեզի», իսկ 2016 մինչ օրս` «Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզի» լաբորատորիայի գիտաշխատող
2012 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ (համատեղության կարգով)
2008 - 2010 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ (ներկայումս ՀՀ ԳԱԱ
«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ) «Ասիմետրիկ սինթեզի» լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2006 - 2007 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ ` ավագ լաբորանտ

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ արհեստակցական կազմակերպություն
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն

Դրամաշնորհներ
ISTC/#A-1677 2009-2012 «Կենսաբանորեն ակտիվ հետերոցիկլիկ տեղակալված α-ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզը: Նրանց հակաբակտերիալ, հակավիրուսային և հակաուռուցքային հատկությունների ուսումնասիրությունը», (36 ամիս), կատարող
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 13-2І117 2013-2015 2І117 «“Pass-online” ծրագրի օգնությամբ պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ պարունակող կարճ պեպտիդների որոնումը և հետագա նպատակային սինթեզը», (24 ամիս), ղեկավար
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 15T-2I215 2015-2017 «Սերինային պրոտեազների պոտենցիալ արգելակիչներ հանդիսացող կարճ պեպտիդների մոդելավորումը, նպատակային սինթեզը և դրանց ազդեցությունը ֆերմենտների ակտիվության վրա», (24 ամիս) , ղեկավար
STC/#A-2289 2017-2020 (36 ամիս), կատարող

Որակավորման դասընթացներ
2016 - 2021 թթ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Տաթևիկ Սարգսյան