Տաթևիկ Սուջյան
Կրթություն
2012 - 2016 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2006 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Դատական վերանայման հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ արդարդատության համակարգը, Դատական վերանայման հիմնախնդիրները, Իրավաբանական գիր և վերլուծություն

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2014 – 2016 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավրության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս
2017 թ-ից առայսօր նույն ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ–ից առայսօր ՀՀ արդարադատության նախարարի խորհրդական
2014 - 2016 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորի օգնական
2016, 2015 թթ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիա, «Քրեական դատավարության արդի հիմնախնդիրները» դասընթացի շրջանակներում դատավորների օգնականների վերապատրաստում
2015 թ. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, «Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության աջակցության ծրագիր», փորձագետ
2012 – 2014 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, փորձագետ
2014 թ. Հայաստան-ՄԱԿ զարգացման աջակցության ծրագիր, քրեակատարողական օրենսդրության, դատապարտյալների, ձերբակալված և կալանավորված անձանց իրավունքների հարցերով ազգային կարճաժամկետ փորձագետ
2014 թ. Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցությունի/Իրավունքի նախաձեռնություն հայաստանյան ներկայացուցչություն, քրեական գործերով պաշտպանության իրականացման հմտությունների վերաբերյալ ուսանողական ձեռնարկը մշակող աշխատանքային խմբի անդամ
2013 թ. ՀՀ դատավորների դպրոց, «Իրվաբանական գիր և վերլուծություն» դասընթացի շրջանակներում դատավորների օգնականների վերապատրաստում

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)
Տաթևիկ Սուջյան