Տիգրան Ղանալանյան
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության (նոր և նորագույն շրջան) մագիստրատուրա
2013 - 2016 թթ. ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Գիտական թեմա` «Սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը 1945-1988 թվականներին», 2016 թ., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2016 թթ. «Նորավանք» ԳԿՀ հայագիտական կենտրոնի փորձագետ
2014 թ-ից ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս

Հասարակական գործունեություն
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ քարտուղար
2012 - 2015 թթ. ԵՊՀ ՈՒԳԸ քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայկական սփյուռքի պատմություն և արդի խնդիրներ, սփյուռքագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Տիգրան Ղանալանյան