Տիգրան Հակոբյան
Կրթություն
1989 ավարտել է ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետը
1989-1992 ասպիրանտ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական – «Քվանտային խմբերի R-մատրիցները», 1996, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ
դոկտորական – «Ճշգրիտ մեթոդները միաչափ և քվազի-միաչափ փոխազդող համակարգերում», 2013, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1993 - 1998 Կրտսեր գւտաշխատող, ԵրՖԻ
1996 - 1998 Դասախոս, տեսական ֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
1998 - 1999 PhD, Condensed Matter Physics Dep., Սակլեյ, Ֆրանսիա
2003 - 2005 Դոցենտ, բնական գիտությունների ֆակուլտետ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
1999 - 2013 Գիտաշխատող, տեսական ֆիզիկայի բաժին, ԵրՖԻ
2005 - 2013 Ասիստենտ, տեսական ֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
2007- 2013 Գիտաշխատող, տեսական ֆիզիկայի լաբորատորիա, ԵՊՀ
2013- Ավագ գիտաշխատող, տեսական ֆիզիկայի լաբորատորիա, ԵՊՀ
2013 - Դոցենտ, տեսական ֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Քվանտային մեխանիկա, Տեսական մեխանիկա, Խմբերի տեսություն, Տրամաչափային դաշտերի տեսություն, Քվանտային դաշտի տեսություն, Համակարգչային մեթոդները ֆիզիկայում, Ինֆորմատիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
• Grant NFSAT-UCEP-06/07.
• Grant ANSEF-1386-PS.
• INTAS grants #840, #96-524, #99-01459, #05-7928
• Grants A-102 and A-829 of the ISTC.
• Grant of Volkswagen Foundation of Germany.
• Swiss SCOPE grant.
• Grant 211-5291 YPI of the Bundesministerium fur Forschung und Technologie.
• NATO Linkage Grant LG 9303057.
• ANSEF grants #2908, #1386.
• Grant NFSAT-UCEP-06/07.
• Grants of Volkswagen Foundation of Germany

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ինտեգրվող մոդելներ, կալոջերոյի մոդել, քվանտային սպինային համակարգեր, ճշգրիտ մեթոդներ կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկայում, սպինային համակարգերի համակարգչային հաշվարկներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Տիգրան Հակոբյան