Տիգրան Խաչիկյան
Կրթություն
1980 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ (դիպլոմ գերազանցությամբ)
1985 - 1988 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. - մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից ցայսօր, «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» ամբիոնի դոցենտ, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1993 - 2000 թթ. «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» ամբիոնի ասիստենտ, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1990 - 1993 թթ. «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1988 - 1990 թթ. «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն,
Դիսկրետ մաթեմատիկա
Համակարգչային ծրագրերի փաթեթներ (Excel with VBA, Matlab, Revolution R
Enterprise, JMP Statistical and Data Analysis)
Ստոխաստիկ մոդելավորում
Ծրագրավորման լեզուներ C++ (STL), C#

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության կիրառումներ՝ ֆինանսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն,թվային մեթոդների ծրագրավորում ՝ ինտեգրում, ինտերպոլացում, օպտիմիզացում, պատահական պրոցեսների մոդելավորում, «Մոնտե-Կառլո» մեթոդի կիրառում, սիմուլյացիա, թվային հաշվարկներ, ստատիստիկական տեստերի կիրառում, ստոխաստիկ մոդելավորում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

tkhach@ysu.am
Տիգրան Խաչիկյան