Տիգրան Պետրոսյան
Կրթություն
2013 – 2017 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Բակալավրիատ
2017 – 2019 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Մագիստրատուրա
2019 – 2022 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2021 թ․ – մինչ այժմ Կրտսեր Գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, Տեսական ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, Երևան, ՀՀ
2022 թ․ – մինչ այժմ Կրտսեր Գիտաշխատող, «ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, Երևան, ՀՀ
2018 – 2022 թթ․ Ավագ Լաբորանտ, «ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, Երևան, ՀՀ
2018 – 2020 թթ․ Ինժեներ, «ԼՏ-Պիրկալ» ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Տեսական մեխանիկա և դաշտի տեսություն
Քվանտային մեխանիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոսմոլոգիա, դաշտի քվանտային տեսությունը կոր տարածա-ժամանակում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2020 – 2022 թթ․ ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտե, Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2020
2020 թ․ Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամ & PMI Science, Հետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ծրագիր 2020

Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն

Էլ. Փոստ
tigran.petrosyan@ysu.am
Տիգրան Պետրոսյան