Տիգրան Սիմյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2016- Պրոֆեսոր
2015 - Բանասիրական գիտությունների դոկտոր
2008 – Դոցենտ,
2005-2008 - ԵՊՀ արտասահմանյան գրականությանամբիոնի ասիստենտ
2005 – Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Կրթաթոշակներ
2016-2017 - DAAD կրթաթոշակակիր (Քիլի համալսարան, Գերմանիա)
2013-2014 - DAAD կրթաթոշակակիր (Քիլի համալսարան, Գերմանիա)
2012-2013 KAAD ծրագրի կրթաթոշակակիր (Վայմար-Բեռլին, Գերմանիա)
2009-2010 - DAAD կրթաթոշակակիր (Քիլի համալսարան, Գերմանիա)

Մասնագիտական գործունեություն
2021-ից «Urbi et Orbis». Микроистория и семиотика города» հանդեսի համախմբագիր (Ռուսաստան- Հայաստան)
2017 -ից «Պրաքսեմա. տեսողական նշանագիտության խնդիրներ» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անգամ (Scopus)
2016 – «Նշանագիտություն և քննադատություն» հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ (Scopus)
2013-ից «Comparative Studies» («Համեմատական ուսումնասիրություններ», Լատվիա, Դաուգավպիլս) գիտական հանդեսի անդամ (EBSCO)
2011 – ից DFG-ի (Deutsche Gesellschaft für Semiotik // Նշանագիտության գերմանական միություն) անդամ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Գերմանիա, Անգլիա, Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Լեհաստան, Լատվիա, Բելառուս և այլն:

Կարդացվող դասախոսությունների խորագրերը
Գերմանական գրականության պատմություն (17-20-րդ դարեր), համաշխարհային գրականության պատմություն, նշանագիտություն (գրականության և մշակույթի),

Գիտական հետաքրքրությունները
18-20-րդ դարերի գերմանական գրականություն, գրականության և մշակույթի նշանագիտական խնդիրներ, քաղաքի նշանագիտություն, հումանիտար գիտու-թյունների մեթոդաբանության պատմություն:

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն
Տիգրան Սիմյան