Վադիմ Օհանյան
Կրթություն
1993-1998, ԵՊՀ-իֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող
1998-2001, ԵՊՀ-իֆիզիկայի ֆակուլտետի, ասպիրանտ

Գիտականաստիճանը
ֆիզմաթ.գիտ. թեկնածու, 24.09. 2003 թ. Երևան, ԵրՖԻ Տեսական ֆիզիկա

Աշխատանքային գործունեություն
Ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացները
Դասական էլեկտրադինամիկա, Թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա, Փուլային անցումներ և կրիտիկական երևույթներ, վիճակագրական ֆիզիկայի ներածություն

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Վիճակագրական ֆիզիկա, ինտեգրվող մոդելները, քվանտային մագնետիզմ

Մասնագիտական անդամակցություն
Պարգևներ (Պետական, կառավարական, համալսարանական) Հանրապետության Նախագահի մրցանակ «Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկային առնչվող քվանտային մեխանիկայի խնդիրների ուսումնասիրություն» գիտական հոդվածների շարքի համար (2010)
Վադիմ Օհանյան