Վաղարշակ Գյուլբուդաղյան
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1968 - 1973 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ
1975 - 1979 թթ. հայցորդ ԵՊՀ խորհրդահայ գրականության ամբիոնում

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Ա.Տերտերյան (կյանքը և գործը)», 1984, ԵՊՀ, գրականության խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1987 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
1973 - 1987 թթ. ավագ լաբորանտ ԵՊՀ խորհրդահայ գրականության ամբիոնում
1984 - 1987 թթ. ուսուցիչ Երևանի թիվ 54 միջնակարգ դպրոցում

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն, ՀՀ կրթական համակարգը,Ուսուցման տեսություն
Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրներ, Հանրակրթությունը
կարգավորող նորմատիվային փաստաթղթեր,
Բարձրագույն կրթությունը կարգավորող նորմատիվային փաստաթղթեր, Հնարակրթության վերահսկման օղակները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր մանկավարժություն, լեզվի մեթոդիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
«Կրթության զարգացում» ՀԿ

(+374 10) 26-11-96
Վաղարշակ Գյուլբուդաղյան