Վահան Մանուկյան
Կրթությունը
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում» մասնագիտացմամբ (մագիստրատուրա)
2013 - 2016 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` Ընդհանուր երկրաբանություն, երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ

Գիտական աստիճան
2016 թ. Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Հանքային դաշտերի երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագրերի վերլուծությունը պղինձ-պորֆիրային հանքակուտակների գնահատման նպատակով (ՀՀ տարածքի օրինակով)», ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
ՕՀՀ մոդելավորում, արդյունաբերության հանքահումքային բնագավառը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

v.manukyan@ysu.am
Վահան Մանուկյան