Վահե Գևորգյան
Կրթություն
1995 – 1998 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1990 – 1995 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Պետական իշխանության որոշ տեսական հիմնահարցերը» ի.գ.թ., ԺԲ.00.01

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Պետական իշխանություն, արդի իրավական համակարգեր

Կարդացվող դասընթացներ
Համեմատական իրավագիտություն, պետության և իրավունքի տեսության պրոբլեմներ, իրավագիտության հիմունքներ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1996 թ–ից առայսօր ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ–ից առայսօր ՀՀ Արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն, գլխավոր իրավաբան նույնականացնող
1995 - 1996 թթ. ՀՀ արտգործնախարարություն, իրավապայմանագրային վարչություն, կցորդ
1995 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իտալերեն լեզվի դասախոս

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, իտալերեն, անգլերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստի սպա

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)
vahegevorgyan@ysu.am
Վահե Գևորգյան