Վահրամ Դանիելյան
Կրթություն
2006 - 2009 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ հայ նորագույն գրականության ամբիոնի
2000 - 2006 թթ. ուսանող, ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Արդի հայ վեպը 1991 - 2008 թթ.», 1989 թ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2010 - 2011 թթ. Միչիգանի համալսարան, հետդոկտորական աշխատանք
2011 թ-ից հայ նորագույն գրականության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Արդի հայ գրականության պատմություն
Հայ նորագույն գրականության պատմություն
Սփյուռքահայ գրականության պատմություն
Գրական պարբերացման խնդիրները
Հետպատերազմյան հայ վեպի պոետիկան

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ և համաշխարհային վեպի պատմություն
Քննադատություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Վահրամ Դանիելյան