Վարդան Ալեքսանյան
Կրթություն
2007 - 2010 թթ. հանդիսացել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ
2002-2007 թթ. Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Տնտեսագիտական ֆակուլտետի «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտություն, դիպլոմավորված մասնագետ

Գիտական աստիճան
2010 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն` «Գյուղատնտեսական արտադրության կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով)» թեմայով, ստանալով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ-ից առ այսօր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2010 թ-ից առ այսօր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ապրանքագիտության և մարքեթինգի ամբիոնի դասախոս
2008 - 2012 թթ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտ. աշխատող

Մասնակցությունը գիտաժողովներին և սեմինարներին
Международная научная конференция Государственного аграрного университета Армении “Современные проблемы экологического и органического селъского хозяйства”. Ереван 2011
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» հանրապետական գիտաժողով, Երևան, 2011
Международная научная конференция по проблемам продо-волъственной безопасности и биоразнообразия, Националъный аграрный университет Армении, Ереван, 2013
Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ռեսուրսաօգտագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով ամենշաբաթյա սեմինարի մշտական մասնակից, Երևան 2014

Կարդացվող դասընթացներ
Մարքեթինգի հիմունքներ
Ագրարային էկոնոմիկա
Գնագոյացում և շուկաների վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ՀՀ ագրարային ոլորտի տնտեսագիտության և կառավարման հիմնախնդիրները
Մարքեթինգային հետազոտությունները ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտներում

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)
Վարդան Ալեքսանյան