Վարդան Հարությունյան
Կարգավիճակ
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, գիտաշխատող

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ/փորձագիտական ոլորտներ
Կիսահաղորդչային ֆիզիկա, Էպիտաքսիալ աճեցում, Քվանտային կետեր, Ջերմաֆոտովոլտային փոխակերպիչներ, Նանոֆոտոնիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Նանոտեխնոլոգիա, Քվանտային կետերով ֆոտոընդունիչներ

Կրթական կենսագրություն
2009 - 2012 թթ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, Վերնագիր. «InAsSbP քվանտային կետերի աճեցումը, հետազոտումը և դրանց հիման վրա պատրաստված միջին ինֆրակարմիր տիրույթի ֆոտոընդունիչների ուսումնասիրումը»
2007 - 2009 թթ. Մագիստրոսի աստիճան, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա, Երևանի Պետական Համալսարան
2003 - 2007 թթ. Բակալավրի աստիճան, Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա, Երևանի Պետական Համալսարան

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2013 թ-ից մինչ այժմ Գիտաշխատող,Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, Երևանի Պետական Համալսարան
2012 - 2013 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, Երևանի Պետական Համալսարան
2007 - 2012 թթ. Լաբորանտ, Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, Երևանի Պետական Համալսարան

Ակադեմիական կուրսեր / Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
2010 - 2012 թթ. «Դիէլեկտրիկների ֆիզիկա և Բյուրեղագիտություն» և «Վերականգնվող Էներգիայի աղբյուրներ»առարկաների գործնական ժամեր, Երևանի Պետական Համալսարան

Շնորհներ և պատվոգրեր
1. Երիտասարդ Գիտնականների Հետազոտությունների Աջակցության Ծրագիր - 2013 (YSSP-13-08)
2. Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր – 2010 (№ 11A-2j062)

Միջազգային դրամաշնորհների մասնակցություն
 • MESR SCS - BMBF - 12GE-015, 2013
 • ANSEF- CondMatex 2425, 2010
 • ISTC Grant - A1591 (International Science and Technology Center)
 • ISTC Grant - A1486 (International Science and Technology Center)

  Գիտաժողովների մասնակցություն, գիտական ուղևորություններ
 • The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, December 1-14, 2012, Trieste, Italy (Affiliate)
 • International Conference on Nanoscience and Technology, September 7-9, 2011, Beijing, China (Oral Presentation)
 • International Conference on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, July 1-3, 2011, Yerevan, Armenia (Oral Presentation)
 • Second International School of Nanophotonics and Photovoltaics, September 15-22, 2010, Tsakhkadzor, Armenia (Poster Presentation)

  Լեզվական հմտություններ
  Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

  harutyunyan@ysu.am
 • Վարդան Հարությունյան