Վարդան Ոսկանյան
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, ուսանող
1994 - 1997 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Արևելագիտության ինստիտուտ, ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
բ.գ.թ., դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1997 - 2000 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, դասախոս
2000 - 2007 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2007 թ-ից մինչև այժմ, ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, դոցենտ
2014 թ.- ից մինչև այժմ ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Աֆղաներեն, Հրեական պարսկերեն, Մերձկասպյան տարածքների էթնիկ-լեզվական պատկերը, Աֆղանստանի էթնիկ-լեզվական պատկերը, Իրանական լեզուների պատմություն և հանրալեզվաբանություն, Պարսից լեզվի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հնդիրանական լեզուներ և բարբառներ, իրանական կրոններև մշակույթ, Իրանի պատմություն, մերձավորարևելյան էթնիկ-դավանական հանրույթներ, հայ-իրանականք, հայ-թյուրքականք

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Ռուսաստան, Իրան, Իտալիա, Հունգարիա, Ավստրիա, Հունաստան, Բուլղարիա, Թուրքիա, Թուրքմենստան, Վրաստան

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն, քրդերեն, փաշթո, ադրբեջաներեն

Հասարակական գործունեություն
«Իրան-նամէ» արևելագիտական հանդեսի խմբագրակազմ
“Orientalia” պարբերական ժողովածուի խմբագրակազմ
«Արևելագիտության հարցեր» պարբերական ժողովածուի խմբագրակազմ
Association for the Study of Persianate Societies(ԱՄՆ)
Iranology foundation (Իրան)
Armenian Association for Academic Partnership and Support(Հայաստան)
Վարդան Ոսկանյան