Վարդուհի Մարգարյան
Կրթությունը
ԵՊՀ, աշխարհագրական ֆակուլտետ 1990 - 1995 թթ.

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 2009 թ., Երևան

Գիտական կոչումը
Ասիստենտ, 2009 թ., Երևան

Աշխատանքային գործունեությունը
1995 - 1999 թթ. ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում ասպիրանտ (առկա ուսուցմամբ)
1997 - 2011թթ. ԱԻ նախարարության Հիդրոմետծառայության ջրաբանական կանխատեսումների բաժնում որպես առաջին կարգի, առաջատար, ապա գլխավոր մասնագետ,
1995 - 2009 թթ.` համատեղությամբ որպես աշխարհագրության, ուսուցչուհի
2009 թ-ից ԵՊՀ, ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնում ասիստենտ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Ջրաբանություն, օդերևութաբանություն, կլիմայագիտություն

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Մթնոլորտային խոնավացման տարածաժամանակային փոփոխությունների օրինաչափությունները ՀՀ-ում», Երևան, 2009 թ.

Ուսումնական գործունեությունը
«Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն» -աշխարհագրություն, «Կլիմայագիտություն» -ջրաօդերութաբանություն, «Ջրաբանական կանխատեսումներ» - ջրաօդերութաբանություն, «Հիդրոմետրիա» - ջրաօդերութաբանություն, «Ջրաբանություն» - ջրաօդերութաբանություն

Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
Հայպետհիդրոմետի շնորհակալագիր «Աշխատանքային լավագույն արդյունքների և Օդերևութաբանի օրվա` մարտի 23-ի առթիվ» - 21.03.2008

Անդամակցությունը. ա) գիտական և այլ խորհրդների, բ) հասարակական կազմակերպությունների
Հայկական աշխարհագրական ընկերություն - 1996 թ.,
Ջրային, կլիմայական և ռեկրեացիոն ռեսուրսների միջազգային գիտահետազոտական կենտրոն ՀԿ - 2008 թ.
ԱԻ նախարարության Հիդրոմետծառայության գիտ. Խորհրդի անդամ 2009թ.

vmargaryan@ysu am
(+374 10) 55-06-61
Վարդուհի Մարգարյան