Վարուժան Գաբրիելյան
Կրթություն
1995 - 2001 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ(մագիստրատուրա)
2001 - 2004 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ինֆորմատիկայի հանրահաշվատրամաբանական մեթոդների ամբիոն (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ., թեկնածուական - «Գծայնացված ծածկույթներ վերջավոր դաշտերում», 25 հոկտեմբեր 2004 թ., ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինֆորմատիկայի եվ ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
01 նոյեմբեր 2004 թ-ից մինչ օրս Երևանի Պետական Համալսարանի Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հանրահաշիվ և անալիտիկ երկրաչափություն, Հանրահաշիվ, Կոմբինատոր ալգորիթմներ և ալգորիթմների վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Վերջավոր դաշտերում ոչ գծային հավասարումների կամ հավասարումների համակարգերի լուծումների բազմությունների նվազագույն ծածկման խնդիրը հարակից դասերի միջոցով: Կոմբինատոր ալգորիթմներ: Խնդիրների և դասեր:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

var.gabrielyan@ysu.am
Վարուժան Գաբրիելյան