Վիկտորյա Օհանյան
Կրթություն
2008 թ. վերապատրաստում ԱՄՆ, ԱՄՆ պետդեպարտամենտի «ԱՄՆ իրավական համակարգը» ծրագիր
2006 – 2009 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա՝ պետության եւ իրավունքի տեսություն ու պատմություն, քաղաքական և իրավական ուսմունքներ մասնագիտությամբ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա, քաղաքացիաիրավական մասնագիտացում
2000 – 2004 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Իրավունքի աղբյուրների հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում (տեսագործնական վերլուծություն), ԵՊՀ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Իրավունքի աղբյուրներ, իրավական կարգավորման կառուցակարգ, համեմատական իրավագիտություն, պետության և իրավունքի փիլիսոփայական հիմնահարցեր

Կարդացվող դասընթացներ
Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն,
Իրավունքի աղբյուրների տեսագործնական հիմնախնդիրներ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2017 թ-ից՝ ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ, արդարադատության մատչելիության ծրագրի համակարգող
2014 - 2016 թթ. Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակ Երևանում, ծրագրի ղեկավար
2012 - 2014 թթ. ԱՄՆ ՄԶԳ ՙԱջակցություն Հայաստանի Ազգային ժողովին՚ ծրագիր, թիմի ղեկավար
2009 թ-ից՝ ԵՊՀ, պետության եւ իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2008 - 2012 թթ. ՀՀ դատական դպրոց, դասախոս, գիտամեթոդական խորհրդական
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ, պետության և իրավունքի տեսության եւ պատմության ամբիոնի դասախոս
2007 - 2009 թթ. ՀՀ Ազգային ժողով, պետական և իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի օգնական
2004 - 2007 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարություն, նախարարի խորհրդական
2003 - 2004 թթ. Եվրոպական դատարան դիմելու իրավաբանական կենտրոն, փորձագետ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.01) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների միություն
ՀՀ փաստաբանների պալատ
Միջազգային իրավունքի հայկական ընկերակցություն
Միջազգային իրավունքի ռուսական ընկերակցություն
Ամերիկյան Արբիտրաժային Ընկերակցության կողմից հիմնադրված Ուայ ընդ Այ վեճերի լուծման միջազգային կենտրոն

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)
Վիկտորյա Օհանյան