Վիտալի Քալանթարյան
Կրթություն
1960 - 1965 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ուսանող, ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոն
1968 - 1971 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ, մագնետիզմի ամբիոն
1974 թ.Ֆիզ-մաթ գիտությունների թեկնածու, «Միջուկային մագնիսական ռեզոնանսը անցումային մետաղների համաձուլվածքներում», Մոսկվայի պետական համալսարան
1978 թ. ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Ռադիոֆիզիկայի և Էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի ավագ գիտ.աշխատող
1988 թ. Երևանի պետական համալսարանի ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1974 թ-ից մինչ այժմ Հետազոտող
1995 թ. մինչ այժմ ԲՈՀ-ի 049 մասնագիտական խորհրդի գիտ.քարտուղար
1998 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ

Հասարակական գործունեություն
1995 թ-ից մինչ օրս ֆակուլտետեի արհմիության նախագահ

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1988 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան: Էլեկտրառադիոտեխնիկայի տեսական հիմունքներ; Նյութի հետազոտման ռադիոֆիզիկական մեթոդներ; Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ճառագայթման ազդեցությունը կենսաօբյեկտների վրա; Ռադիոէլեկտրոնիկա (հայերեն)
1991 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ: Ընդհանուր Ֆիզիկայի դասընթաց (հայերեն)

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության անդամ
Եվրոպական կենսաէլեկտրամագնիսական ասոցիացիայի (EBEA) անդամ
կենսաէլեկտրամագնիսական միության (BEMS) անդամ

Լեզվական հմտություններ
Սահոև ռուսերեն,հայերեն, բավարար անգլերեն

Գիտաժողովների մասնակցություն, գիտական ուղղևորություններ
1. UICC World Cancer Congress, 2008 թ., August 27-31, Geneva, Switzerland
2. 3th Euro-Asian Congress of Medical Physics and Biomedical Engineering, 2010 թ., June 21-25, Moscow
3. 10th International Congress of the European Bioelectromagnetics Association (EBEA), 2011 թ.,February 21-24, Rome, Italy
4. European Commission, Health-NCP-Net and Fit-for-Health, 2011,June 9-10, Brussel, Belgium
Վիտալի Քալանթարյան