Վռամ Մուղնեցյան
Կրթություն
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
1999–2003թթ. բակալավրի դիպլոմ գերազանցությամբ
2003–2005թթ. մագիստրոսի դիպլոմ գերազանցությամբ
2005–2008թթ. ասպիրանտուրա կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի բնագավառում

Աշխատանքային փորձ
2008թ. – մինչ այժմ. ԵՊՀ Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիա
2015թ. - մինչ այժմ Մխիթար Հերացու անվան ԵՊԲՀ բժշկական ֆիզիկայի ամբիոն
2017թ. – մինչ այժմ պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ

Մասնագիտացում
Ցածր չափայնությամբ համակարգեր և նանոկառուցվածքներ

Մրցանակներ
ՀՀ նախագահի 2013թ.-ի մրցանակ

Մասնակցություն դրամաշնորհների
2010-2012 «Կիսահաղորդչային քվանտային օղակներում սպին-ուղեծրային փոխազդեցության և հիդրոստատիկ ճնշման ազդեցությունները խառնուկային վիճակների և օպտիկական հատկությունների վրա»
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ (11B-1c039).
2013-2015 «Էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցությունը քվանտային կետերով Ge/Si հետերոկառուցվածքներում» ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ (13RF-09).
2014-2015 “Մագնիսական և ոչ մագնիսական քվանտային օղակներում սպինային փոխազդեցությունները և դրանց
կիրառությունները” Գիտության և կրթության հայկականազգային հիմնադրամ (ANSEF).
2013-2015 ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ “Սպինային փոխազդեցությունները
մագնիսական և ոչ մագնիսական քվանտային օղակներով
կառուցվածքներում և դրանց կիրառությունները” ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ.
2016-2017 “Սպինային փոխազդեցությունների և առաձգական լարումների ազդեցությունը InAs/GaAs քվանտային օղակների և գերցանցերի օպտիկական և կինետիկական բնութագրերի վրա. տեսություն և պոտենցիալ կիրառություններ” Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնա–դրամ (ANSEF, nano-4199, որպես ղեկավար).

vram@ysu.am
Վռամ Մուղնեցյան