Յուրի Մովսիսյան
Կրթություն
1966-1969թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1969-1971թթ. Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Քիշնևի պետական համալսարան
1971-1974թթ. Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Քիշնևի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Երկրորդ կարգի նույնություններ և հանրահաշիվներ», Քիշնևի պետական համալսարան, 1974թ.
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր
Դոկտորական թեզ` «Գերնույնությունները հանրահաշիվներում», Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարան, 1992թ.

Աշխատանքային փորձ
2013թ. –ից ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պատվավոր վարիչ
1986-2013թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ
2004-2005թթ. Այովայի պետական համալսարան, ԱՄՆ
2005, 2006, 2007`Օկլահոմայի համալսարան, ԱՄՆ
1992թ.-ից առ ասյօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսոր
1974-1986թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, Հանրահաշվական համակարգեր, Բուլյան հանրահաշիվներ և բիկավարներ, Քվազիխմբերի և լուպաների տեսություն, Ունիվերսալ հանրահաշիվ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• Հանրահաշիվ
1. Գերնույնությունները և գերբազմաձևությունները հանրահաշիվներում
2. Կավարներ, բիկավարներ, Բուլյան և Դե’Մորգանի հանրահաշիվներ
3. Քվազիխմբեր և լուպաներ
4. Ունիվերսալ հանրահաշիվներ
5. Ֆունկցիոնալ հավասարումներ
• Մաթեմատիկական տրամաբանություն
1. Երկրորդ կարգի տրամաբանություն
2. Ոչ դասական տրամաբանություն
3. Տրամաբանական ծրագրավորում
• Դիսկրետ մաթեմատիկա
1. Բուլյան և Դե Մորգանի ֆունկցիաներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
• Ֆուլբրայթի ծրագիր
• Եվրասիա ֆոնդ
• Նույնություններով և գերնույնություններով որոշվող համակարգեր և դրանց կիրառությունները
• Նույնություններով և գերնույնություններով հանրահաշիվներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
• Ամերիկայի մաթեմատիկական ընկերություն
• Հայաստանի մաթեմատիկական միություն
• Միջազգային մաթեմատիկական ասոցիացիայի GAF ընկերություն
• ԵՊՀ-ի գիտական խորհուրդ
• Եվրոպական ակադեմիայի գիտական խորհուրդ
• ԵՊՀ-ի գիտական տեղեկագիր
• Մաթեմատիկան դպրոցում
• Եվրոպական ակադեմիայի գիտական տեղեկագիր
• Արթինի անվան մրցանակի կոմիտե
• ԵՊՀ 050 մասնագիտացված խորհրդի անդամ
• ԵՊՀ 044 մասնագիտացված խորհրդի անդամ
• Advances in Theoretical and Applied Mathematics (ATAM) միջազգային ամսագրի խմբագրակազմ
• Advances in Algebra (AA) միջազգային ամսագրի խմբագրակազմ

movsisyan@ysu.am
Յուրի Մովսիսյան