Զարիկ Աղաջանյան
Կրթություն
1976 - 1980 թթ. Կիրովականի (այժմ Վանաձոր) պետական մանկավարժական ինստիտուտ, բանասիրական ֆակուլտետ 1984 թ. հայցորդ ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Բ.գ. թ., ասիստենտ

Աշխատանքային փորձ
1982 - 2000 թթ. Երևանի Մ. Գորկու անվան միջն. դպրոց, 2000 թ-ի սեպտեմբերից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, խոսքի մշակույթ, լեզվական նորմա, լեզվական վարք

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն (բառարանի օգնությամբ)
Զարիկ Աղաջանյան