Զարուհի Անտոնյան
Կրթությունը
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ Ասպիրանտուրա, Անգլիական Բանասիրության Ամբիոն
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական Ֆակուլտետ, Ռոմանա-Գերմանական Բանասիրության Բաժին/Անգլերեն լեզու, գրականություն

Մասնագիտական գործունեություն
Անգլերեն լեզու, Ժամանակակից Անգլերենի Քերականություն, Լրագրային լեզու, Գրավոր Խոսքի Հմտություններ

Հետաքրքրությունների ոլորտը
Դարձվածաբանություն, Պոեզիա, Քերականություն

Լեզուները
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն( գերազանց), Գերմաներեն(լավ)
Զարուհի Անտոնյան