Ժենյա Ստեփանյան
Կրթություն
2012-2016 ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2010–2012 ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2006–2010 ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեման
«Հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելու հիմնախնդիրները», ի.գ.թ., ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Պատիժ նշանակելու հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական իրավունք, Իրավական վիճակագրություն, Պատիժ նշանակելու հիմնախնդիրները

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2014–2016 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2017 թ.–ից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2012թ.-ից առ այսօր ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)
Ժենյա Ստեփանյան