Զոհրաբ Մուրադյան
Կրթությունը
Բարձրագույն (Երևանի պետական համալսարան, 2009)

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Պաշտոնը
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի ասիստենտ

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու (2014, Երևան)

Գիտական կոչումը
Ասիստենտ (2014, Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
2014 թ-ից մինչև օրս Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն (ասիստենտ)
2013 - 2014 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն (դասախոս)
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն (լաբորանտ)

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Աշխարհագրության մոդելավորում, գետերի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսների օգտագործում և պահպանում, կլիմայի գլոբալ փոփոխություն, գեոէկոլոգիա

Ատենախոսության թեման. թեկնածուական
 • Հայաստանի Հանրապետության Արաքսի ավազանի գետերի էքստրեմալ ելքերի հաշվարկը և ռիսկի գնահատումը

  Ուսումնական գործունեությունը
  Ջրաբանություն (աշխարհագրություն)
  Ջրաբանություն (ջրաօդերևութաբանություն)
  Ջրաօդերևութաբանական դիտարկումների վիճակագրական մշակման և վերլուծման մեթոդներ (ջրաօդերևութաբանություն)
  Գետային հոսք և ջրաբանական հաշվարկներ (ջրաօդերևութաբանություն)
  Հայաստանի ջրաբանություն (ջրաօդերևութաբանություն)
  Օերևութաբանություն (աշխարհագրություն)
  Օդերևութաանություն և կլիմայագիտություն (աշխարհագրություն)
  Հայաստանի կլիմա (ջրաօդերևութաբանություն)

  Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
  Պատվոգրեր, հավաստագրեր և սերտիֆիկատներ
  2010 թ-ին Պատվոգիր ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերության կողմից կազմակերպված ֆակուլտետի 75 – ամյակին նվիրված ուսանողական գիտաժողովում հանդես է եկել զեկույցով
  2010 թ –ին Հավաստագիր առ այն, որ նա պարգևատրվել է ԵՊՀ ուսանողական խորհրդի մեդալով
  Certificate that has completed the Armenian Environmental Leadership Camp 2010 organized by 350. Org and Open Society Foundations
  In 2012 Training Certificate organized by the Global Water Partnership in Yerevan
  В 2014г. Сертификат о том что является участхиком Международной научно-практической конферанции в Украине
  In 2014 Environmental Monitoring Systems’ certificate of attendance which was held by staff of Italian NESA s.r.l. in Yerevan

  z.muradyan@ysu.am

 • Զոհրաբ Մուրադյան