Սոնա Դավթյան
Կրթություն
ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության բաժին
2004 - 2008 թթ.բակալավրի աստիճան
2008 - 2010 թթ. մագիստրոսի աստիճան
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության բաժին, հայցորդ

Մասնագիտական գործունեություն
ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոն – դասախոս
Ամառային դպրոց (օգոստոս 2009), ամառային դպրոց (հուլիս-օգոստոս 2010) ամառային դպրոց (հունիս-հուլիս 2011)

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական արևելյան լեզու 1, 2, 3, 4

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանական էթնոլեզվային հանրույթների, նրանց դավանական, պատմա–մշակութային առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Իրան, ՌԴ, Ուկրաինա, Բուլղարիա

Հասարակական գործունեություն
ARMACAD «Ակադեմիական համագործակցության և օժանդակության հայկական ասոցացիա» ՀԿ
«Սերունդ» համահայկական երիտասարդական կենտրոն ՀԿ

Լեզուներ
հայերեն, պարսկերեն, անգլերեն, ռուսերեն
Սոնա Դավթյան