Լուսինե Համբարձումյան
Կրթություն
1983 - 1988 թթ. Երևանի պետական համալսարան / ռոմանագերմանական ֆակուլտետ

Մասնագիտական փորձ
1995 թ. դասախոս/ անգլիական բանասիրության ամբիոն

Ակադեմիական դասընթացներ
Լեքսիկա, պրակտիկ քերականության դասընթաց, գրավոր խոսքի դասընթաց

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Կորպուս լեզվաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն (վարժ) և գերմաներեն (խոսակցական)

Մասնագիտական անդամակցություն
(ԱՈւՀԱ) Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա
Լուսինե Համբարձումյան