Կատյա Առաքելյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1967 - 1972 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական Բանասիրության Ֆակուլտետ, ֆրանսիական բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
1992 - 1996 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական Բանասիրության Ֆակուլտետ, Ռոմանական ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1996 - 2011 թթ. Դասախոս, Ռոմանագերմանական Բանասիրության Ֆակուլտետ, Ռոմանական Բանասիրության ամբիոն
2002 - 2011 թթ. Ավագ Դասախոս, Ռուս-Հայկական Համալսարան, Օտար լեզուների ամբիոն
2002 - 2008 թթ. Ֆրանսերեն Լեզվի սեկցիայի նախագահ, Սլավոնական Համալսարան, Օտար լեզուների ամբիոն
2004 - 2011 թթ. Alliance Française d’ Armenie կազմակերպության և ֆրանսերեն դասավանդողների հայկական ասոցիացիայի անդամ

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն, Ռուսերեն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Կանադա, Բելգիա, Ֆրանսիա
Կատյա Առաքելյան