Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Գայանե Երվանդի Ավետիսովա

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Կրթություն
ՈՒսանող՝ Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժին
Որակավորում՝ Կենսաքիմիա

Գիտական ստիճան, կոչում
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«L-վալինի բարձրակտիվ շտամ-պրոդուցենտների ստացումը Brevibacterium flavum տեսակի մանրէներից։ Արդյունաբերական պայմաններում L-վալինի կենսասինթեզի տեխնոլոգիան», Գ.00.14 - «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ, 2004 թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Կենսատեխնոլոգիա, մանրէաբանություն, գենետիկա

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսատեխնոլոգիա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2017 թ. մինչ օրս՝ Երևանի պետական համալսարանի ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ. Երևանի պետական համալսարանի Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2015 թ. Երևանի պետական համալսարանի Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի դեղագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2006-2014 թթ․ Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2010–2013 թթ. «ՍԻՍ-95» ՍՊԸ-ի փոխտնօրեն
2008 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԲՈՀ-ի (ներկայումս ՀՀ ԲՈԿ) Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար
2010 թ. մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ առաջատար գիտաշխատող
2008-2009 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի առաջատար գիտաշխատող
2005-2009 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի գիտական քարտուղար
2005-2007 թթ. «Կենսատեխնոլոգիա» ԳՀԻ ՓԲԸ ավագ գիտաշխատող
1999-2001 թթ. «Կենսատեխնոլոգիա» ԳՀԻ ՓԲԸ մարքեթինգի բաժնի վարիչ
1994-2004 թթ. «Արմբիոտեխնոլոգիա» գիտաարտադրական միավորման գիտաշխատող
1984-1993 թթ. Ամինաթթուների գիտահետազոտական տեխնոլոգիական ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Անդամակցություն
ՀՀ ԲՈԿ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդ,
Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա,
Միկրոբիոլոգիական եվրոպական կազմակերպության ֆեդերացիա /Federation of European Microbiological Societies (FEMS)/
ՀՀ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների գրանցման հանձնաժողով

Պարգևներ/կոչումներ
2006 թ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ պատվոգիր,
2006 թ. ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության պատվոգիր,
2013 թ. ՀՀ ԳԱԱ գովեստագիր

Դրամաշնորհներ
Չինաստանի Սինցզյան նահանգի Գյուղատնտեսական գիտությունների ակադեմիայի Մանրէաբանական կիրառական գիտահետազոտական ինստիտուտի և «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ միջև գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների պայմանագիր (2001-2004 թթ.),
ՄԳՏԿ #А-683 «Նոր տեսակի ջրալուծելի կենսաբանորեն ակտիվ մելանինի հետազոտում` կենսասինթեզի, անջատման և մաքրման տեխնոլոգիաների մշակում. քիմիական կառուցվածքի և ֆիզիոլոգիական ակտիվության ուսումնասիրություն» (2002-2005 թթ.)
0590 «L-ալանինի, L-պրոլինի և L-վալինի ստացման ֆիզիոլոգիական և տեխնոլոգիական ցուցանիշների կատարելագործումը» (2005-2007 թթ.)
465 «L-իզոլեյցինի Brevibacterium flavum 23 շտամ-արտադրիչի կատարելագործումը՝ առևտրայնացման նպատակով» (2008-2010 թթ.)
ՄԳՏԿ #A-1677 «Կենսաբանորեն պոտենցյալ ակտիվ հետերոցիկլիկ տեղակալված α-ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզ: Նրանց հակաբակտերիալ, հակավիրուսային և հակաուռուցքային հատկությունների ուսումնասիրությունը» (2009-2012 թթ.)
ՄԳՏԿ #А-1868 «Ազոտֆիքսող միկրոօրգանիզմների և մոդիֆիկացված ցեոլիտների հիման վրա էկոլոգիապես մաքուր կոմպլեքս կենսապարարտանյութի ստացման նոր տեխնոլոգիայի մշակում» (2010-2012 թթ.)
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ ՀԲ16-52 «Աղակալման ազդեցությունը Հայաստանի և Բելառուսի հողերի ազոտֆիքսող միկրոֆլորայի վրա. աղակալած հողերի վերամշակման համար նոր շտամների ստացում» (2017-2019 թթ.)
ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ 21T-2I229 «Նոր բազմաֆունկցիոնալ կենսատեխնոլոգիական պրեպարատի՝ որպես կենսապարարտանյութ, կենսախթանիչ, կենսապեստիցիդ, մշակումը» (2021-2024 թթ.)

Թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավարում
Լուսինե Հովհաննեսի Մելքոնյան
«L-ալանինի բարձրակտիվ շտամ-արտադրիչների ստացումը և կենսասինթեզի տեխնոլոգիայի մշակումը» /Գ.00.14 - «Կենսատեխնոլոգիա»/, 2013 թ.
Գարեգին Հովհաննեսի Տեփանոսյան
«Հեռազննման մեթոդներով Հայաստանի որոշ արոտավայրերի դեգրադացիայի աստիճանի գնահատումը և դրանց վերականգնման կենսատեխնոլոգիական եղանակի մշակումը» /Գ.00.07 - Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա/, 2017 թ.

Համակարգչային հմտություններ
Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. փոստ
avetisovagayane@ysu.am

L. Melkonyan , A. Toplaghaltsyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, G. Avetisova , G. Tsarukyan
Determination of Enzymatic Activity of Nitrogen-Fixing Bacteria Isolated from Saline Soils of Armenia
2021 | Թեզիս/Thesis
International Scientific and Practical Conference “BIOTECHNOLOGY: Science and Practice. Innovation and Business”, October 20-22, 2021, Yerevan, Armenia, pp. 78-79
L. Melkonyan , G. Avetisova , G. Tsarukyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, A. Toplaghaltsyan, V. Ghochikyan
Influence of Vitamins on L-Tryptophan Production by Brevibacterium flavum
2021 | Հոդված/Article
International Scientific and Practical Conference “BIOTECHNOLOGY: Science and Practice. Innovation and Business”. October 20-22, 2021, Yerevan, Armenia, pp. 82-86
L. Melkonyan , G.Avetisova , A. Toplaghaltsyan, G. Tsarukyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, V. Ghochikyan
Co-cultivation of L-Tryptophan-producing Strain Brevibacterium flavum and Azotobacter vinelandii as an Alternative Method for Indole-3-Acetic Acid Production
2021 | Հոդված/Article
International Scientific and Practical Conference “BIOTECHNOLOGY: Science and Practice. Innovation and Business”. October 20-22, 2021, Yerevan, Armenia, pp. 6-10
L. Melkonyan , A. Ferreira, S. Carapinha, B. Ribeiro, D. Figueiredo, G. Avetisova , L. Gouveia
Biostimulant and biopesticide potential of microalgae growing in piggery wastewater
2021 | Հոդված/Article
Environmental Advances (Elsevier /Directory of Open Access Journals, DOAJ/), 2021, v. 4, 100062, doi.org/10.1016/j.envadv.2021.100062
L. Melkonyan , A. Ferreira, S. Carapinha, B. Ribeiro, D. Figueiredo, G. Avetisova , L. Gouveia
Assessment of biostimulant and biopesticide potential of microalgae following piggery wastewater treatment
2020 | Թեզիս/Thesis
International Conference “AlgaEurope 2020”, December 01-04, 2020, ONLINE, pp. 17-19
L.H. Melkonyan , A.M. Paloyan, A.V. Mkhitaryan, A.A. Hambardzumyan, G. Avetisova
New α-amylase from Bacillus sp. MDC 3500 strain
2019 | Թեզիս/Thesis
Designer Biology 2019 conference “From proteins and cells to scaffolds & materials in Europe”. July 31- August 2, 2019, Newcastle, UK, p. 47
L. Melkonyan , S. Keleshyan, Zհ. Karapetyan, A. Toplaghaltsyan, G. Avetisova , G. Tsarukyan, V. Ghochikyan
Agrobacterium sp. as nitogen-fixing bacteria: effect of osmo-resistant strains on the growth of plants in saline soils of Armenia
2019 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Microbes: biology and application”. October 9-11, 2019, Yerevan, Armenia, pp. 31-32
L. Melkonyan , A. Ferreira, B. Ribeiro, M.L.A. Tavares, J. Vladic, S. Vidovic, D. Cvetkovic, G. Avetisova , V. Goginyan, L. Gouveia
Scenedesmus obliquus microalga-based biorefinery - from brewery effluent to bioactive compounds, biofuels and biofertilizers – aiming a circular bioeconomy
2019 | Հոդված/Article
Biofuels, Bioproducts and Biorefineries, 2019, v. 13, №5, pp.1169-1186, doi.org/10.1002/bbb.2032
Л.О. Мелконян , С.К. Келешян, Ж.В. Карапетян, А.Г. Топлакалцян, Г.Е. Аветисова , В.Т. Кочикян
Характеристика микрофлоры засоленных почв Армении
2019 | Հոդված/Article
Хранение и переработка сельхозсырья, 2019, №1, cc. 76-85, DOI: 10.36107/spfp.2019.81
L. Melkonyan , A. Ferreira, A. Reis, S. Vidovic, J. Vladic, S. Gkelis, G. Avetisova , R. Congestri, G. Acién, R. Muñoz, P. Collet, L. Gouveia
Combining Microalgae-Based Wastewater Treatment with Biofuel and Bio-Based Production in the Frame of a Biorefinery. In: Hallmann A., Rampelotto P. (eds) Grand Challenges in Algae Biotechnology
2019 | Գիրք/Book
Grand Challenges in Biology and Biotechnology. Springer, Cham, 2019, pp 319-369, DOI:10.1007/978-3-030-25233-5_9 (ISBN 978-3-030-25232-8; ISBN 978-3-030-25233-5 /eBook/)
A. Ferreira, B. Ribeiro, J. Vladic, S. Vidovic, D. Cvetkovic, L. Melkonyan , G. Avetisova , AF. Ferreira, M. Costa, A. Reis, L. Gouveia
Industrial wastewater-grown Scenedesmus obliquus biomass-to-fuels and biofertilizers production: an integrative approach
2019 | Թեզիս/Thesis
IWA Conference on Algal Technologies and Stabilization Ponds for Wastewater Treatment and Resource Recovery (IWAlgae2019), July 1-2, 2019, Valladolid, Spain, 2.B.8.
A. Ferreira, S. Carapinha, J. Vladic, S. Vidovic, D. Cvetkovic, L. Melkonyan , G. Avetisova , L. Gouveia
Tiny Microalgae For Huge Applications. Biorefinery Approach
2019 | Թեզիս/Thesis
1st International Conference on Advanced Production and Processing, October 10-11, 2019, Novi Sad, Serbia. p. 251
L. Melkonyan , A. Paloyan, A. Hambardzumyan, G. Avetisova , A. Mkhitaryan, A. Sargsyan, S. Stepanyan, S. Arabachyan, A. Saghyan
Study of some metals effect on a-amylase activity of Bacillus amyloliquefaciens MDC 1974 strain
2018 | Թեզիս/Thesis
43rd FEBS Congress. July 7-12, 2018, Prague, Czech Republic, FEBS Open Bio 8 (Suppl.S1) p.178, DOI: 10.1002/2211-5463.12453
|
L. Melkonyan , A. Paloyan, A. Sargsyan, T. Arakelyan, M. Izmailyan, G. Avetisova , A. Hambardzumyan, A. Saghyan
Optimization of fermentation condition for a-amylase production
2018 | Թեզիս/Thesis
43rd FEBS Congress. July 7-12, 2018, Prague, Czech Republic, FEBS Open Bio 8 (Suppl.S1) p. 177, DOI: 10.1002/2211-5463.12453
|
L. Melkonyan , G. Avetisova , A. Chakhalyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, S. Stepanyan, A. Toplaghaltsyan, A. Saghyan
Biotechnological approaches for obtaining of new complex biopreparation for organic agriculture
2017 | Թեզիս/Thesis
7th Congress of European Microbiologists (FEMS). July 9-13, 2017, Valencia, Spain, 337
S. K. Keleshyan, Zh.V. Karapetyan, A.Kh. Chakhalyan, N.A. Hovhannisyan, G.Ye. Avetisova , M.B. Chitchyan, G.G. Oganezova, M.A. Melkumyan, N.S. Avetisyan, L.H. Melkonyan
Influence of Glutamate Dehydrogenase Activity on L-Proline Synthesis
2017 | Հոդված/Article
Applied Biochemistry and Microbiology, 2017, 53, 5, 470-476
К. М. Сарикян, Г. Ж. Саргсян, Г. Е. Аветисова , Л. О. Мелконян
Новое биоудобрение «Азоцеовит-1» для органического овощеводства и его испытание на посадках перца и баклажана в Армении
2017 | Հոդված/Article
ІІІ Международная научно-практическая конференция «Неделя науки в Крутах – 2017». 13-14 марта, 2017, Круты, Черниговская обл., Украина, 264-271
A. Toplaghaltsyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, N. Khachaturian, G. Avetisova , L. Melkonyan , S. Stepanyan
Screening of lactic acid bacteria with a wide spectrum of antifungal activity
2017 | Թեզիս/Thesis
4th International Scientific Conference of Young Researchers “Biotechnology: Science and Practice”. 2017, 66-67 pp.
|
G. Avetisova , L. Melkonyan , S. Stepanyan, K. Sarikyan, V. Ghochikyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, A. Toplaghaltsyan
Effect of " Ecobiofeed+ " Biopreparation on Eggplant (Solanum Melongena S.)
2017 | Թեզիս/Thesis
4th International Scientific Conference of Young Researchers “Biotechnology: Science and Practice”. 2017, p. 63
|
Мелконян Л. О. , Степанян С. Х., Аветисова Г. Е. , Сарикян К. М.
Новый биопрепарат «экобиофид+» для органического земледелия и его испытание на посадках томатов в Армении
2017 | Հոդված/Article
Innovative approaches and perspective ideas of young scientists in agrarian sciences. The proceedings of the international scientific-practical conference of young scientist. 2017, 384-387pp.
|
К. М. Сарикян, Г. Ж. Саргсян, Г. Е. Аветисова , Л. О. Мелконян
Новое биоудобрение «Азоцеовит-1» для органического овощеводства и его испытание на посадках перца и баклажана в Армении
2017 | Հոդված/Article
Неделя науки в Крутах -2017. 2, стр. 264-271
|
А. Х. Чахалян, С. К. Келешян, Ж. В. Карапетян, А. Г. Давтян, Г. Е. Аветисова , Л. О. Мелконян , А. С. Дадаян, А. С. Сагиян
Изучение ингибирующих свойств новых небелковых аминокислот и отбор эффективных аналогов L-аминокислот для селекции высокоактивных штаммов-продуцентов
2016 | Հոդված/Article
Прикладная биохимия и микробиология (Applied Biochemistry and Microbiology), 2016, 52, стр. 62–67
L. H. Melkonyan , G. H. Tepanosyan, G. Ye. Avetisova , A. Kh. Chakhalyan, S. Gh. Keleshyan, Zh. V. Karapetyan
The nitrogen-fixing strain for biopreparation
2016 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2016, 68, pp. 65-68
|
Chakhalyan A. Kh., Keleshyan S. Gh., Karapetyan Zh. V., Davtyan A. G., Avetisova G. Y. , Melkonyan L. H. , Dadayan A. S. , Saghyan A. S.
The inhibitory properties of new non-protein amino acids and the screening of effective analogs of L-amino acids for the selection of highly active strain-producers
2016 | Հոդված/Article
Applied Biochemistry and Microbiology, 2016, v. 52, № 1, p. 51-55
G. Ye. Avetisova , L. H. Melkonyan , A. Kh. Chakhalyan, S. Gh. Keleshyan, A. S. Saghyan
Selection of new highly active L-alanine producer strains of Brevibacterium flavum and comparison of their activity in alanine synthesis
2014 | Հոդված/Article
Russian Journal of Genetics: Applied Research, 2014, 4, 1, 23-26
Ազոտ ֆիքսող մանրէների հիման վրա կոմպլեքսային կենսաբանական պարարտանյութի ստացման եղանակ (տարբերակներ)
2013 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ Արտոնագիր №2713A, 25.02.2013 - 5 էջ
Селекция новых высокоактивных штаммов–продуцентов L–аланина у Brevibacterium flavum и сравнительная характеристика их аланинcинтезирующей активности
2013 | Հոդված/Article
Вавиловский журнал генетики и селекции, 2013, 17, 3, 430–434
Л. О. Мелконян , А. А. Амбарцумян, Г. Е. Аветисова , А. Х. Чахалян, А. С. Сагиян
Показатели материально-энергетического баланса биосинтеза L-аланина Brevibacterium flavum
2013 | Հոդված/Article
Биотехнология, 2013, 3, 47-50
L. H. Melkonyan , G. Y. Avetisova , A. A. Hambardzumyan, A. Kh. Chakhalyan, A. S. Saghyan
Study of regulation of some key enzymes of L-alanine biosynthesis by Brevibacterium flavum producer strains
2013 | Հոդված/Article
Applied Biochemistry and Microbiology, 2013, 49, 2, 120-124
L-ալանինի ստացման եղանակ
2012 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ Արտոնագիր №2691A, 2012
A. Chakhalyan, G. Avetisova , A. Saghiyan , L. Chil-Akopyan, L. Melkonyan , R. Gevorkyan, H. Sargsyan, L. Ghazarian
Zeolites in complex nitrogen biofertilizers
2008 | Հոդված/Article
ELSEVIER, Zeolites and related materials – trends, targets and challenges, 2008, 521-524
Գ. Ե. Ավետիսովա , Ա. Ա. Համբարձումյան, Շ. Մ. Քոչարյան, Ա. Ս. Սաղյան
Расчет максимального коэффициента продуктивности и других показателей процесса биосинтеза валина культурой Brevibacterium flavum (Brevibacterium flavum բջիջներով վալինի կենսասինթեզի պրոցեսի արտադրողականության մաքսիմալ գործակցի և այլ գործակցի և այլ գործակիցների հաշվարկը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 94-99 (ռուսերեն)
|