Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
ՎԵՐԳԻՆԵ ՄԱԿԱՐԻ ԹԱՌԱՅԱՆ
Քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀԽՍՀ ԳԱ թդթակից անդամ,
ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ


Ծնվել է 1905թ. նոյեմբերի 6-ին Թիֆլիսում: 1924թ. ընդունվել և 1929-ին ավարտել է Թիֆլիսի պետական համալսարանի մանկավարժական ֆակուլտետի քիմիա-դեղագործության բաժինը: 1929-ից աշխատել է Երևանում, ժողտնտխորհի կենտրոնական քիմիական լաբորատորիայում, որտեղ շուրջ երկու տարի զբաղվել է հանքանյութերի անալիզով:

1933թ. Վ.Թառայանն աշխատել է ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ընդհանուր քիմիայի ամբիոնում որպես ասիստենտ, 1935-1938թթ.՝ ԽՍՀՄ ԳԱ հայկական մասնաճյուղում: 1938թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն: 1939թ. նրան շնորհվել է դոցենտի կոչում:

1938-1942թթ., 1946-1954թթ. և 1962-1977թթ. Վ.Թառայանը եղել է ԵՊՀ վերլուծական քիմիայի ամբիոնի վարիչ, իսկ 1961-1964թթ. քիմիայի ֆակուլտետի դեկան:

Վ.Թառայանը ձեռնարկել է նոր գիտական աշխատանքներ մերկուրոմիացությունների վերականգնող հատկությունների ուսումնասիրության ուղղությամբ, մշակել բազմաթիվ տարրերի և իոնների որոշման նոր եղանակներ, ստեդծել ծավալային անալիզի նոր եդանակ` մերկուրոռեդուկտոմետրիան:

1954թ. պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն: 1956թ. նրան շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում: Նույն թվականին ընտրվել է ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ:

1967-ից Վ.Թառայանը զբադվել է նաև հազվագյուտ տարրերի, ազնիվ մետադների միկրոքանակների որոշման լուծահանման-լուսաչափական նոր եղանակների ուսումնասիրությամբ: Առանձին հիշատակման են արժանի նրա աշխատությունները նվիրված հիմնային ներկանյութերի և հետերոպոլիթթուների փոխազդեցության համալիր ուսումնասիրությանը:

Վ.Թառայանը հեղինակ է ավելի քան 200 աշխատության և «Аналитическая химия рения» (Ер., 1966), «Меркуроредуктометрия. Меркуроредуктометрия как редуктометрический метод объемного анализа» (Ер., 1980) մենագրությունների:

Նրա ղեկավարությամբ պաշտպանվել է շուրջ 30 թեկնածուական ատենախոսություն:

1965-ից նա ԽՍՀՄ ԳԱ վերլուծական քիմիայի գիտական խորհրդի անդամ էր, գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի նախագահ, «Հայկական սովետական հանրագիտականի» խորհրդի անդամ:

1961թ. Վ.Թառայանն արժանացել է ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործչի կոչման: Պարգևատրվել է «Պտվո նշան» շքանշանով:

Վախճանվել է 1985թ. ապրիլի 16-ին Երևանում:

Экстракционно-флуориметрическое определение сурьмы пиронином Ж (Ծարիրի էքստրակցիոն-ֆլյուորիմետրիկ որոշումր պիրոնին Ժ-ով)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 87-89 (ռուսերեն)
|
Ջ. Ա. Միքայելյան, Վ. Մ. Թառայան , Լ. Ա. Մանուչարյան
Экстракционно-абсорбциометрическое определение микрограммовых количеств палладия (II) основным красителем акридиновым желтым (Պալլադիումի էքստրակցիոն-աբսորցիոմետրիկ որոշումը ակրիդինային դեղինով)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 101-104 (ռուսերեն)
|
Վ. Մ. Թառայան , Ջ. Ա. Միքայելյան
Экстракционно-абсорбциометрическое опредение палладия акридиновым оранжевым (Պալադիումի էքստրակցիոն-արսորբցիոմետրիկ որոշումը ակրիդինային օրանժով)
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 98-101 (ռուսերեն)
|
О явлении соэкстракции в системе хлорталлат-ион-основной краситель виктория голубая 4R-органический растворитель (Քլորթալատ-իոն-վիկտորիա երկնագույն հիմնային ներկանյութ-օրգանական լուծիչ համակարգում հարակից էքստրահման երևույթի մասին)
1976 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #3, էջ 89-95 (ռուսերեն)
|