Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
.
>


Institute of Pharmacy

, , , , ,
Self-medication study and evaluation in case of common cold and cough
2019 | Հոդված
The New Armenian Medical Journal, Vol. 13, 2019, Nо 3, p. 11-20
, ,
Pharmaceutical management and economics
2019 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ, ԵՊԲՀ, 2019, 135 Էջ
, ,
Patient/Consumer satisfaction with pharmaceutical care during diarrhea
2019 | Հոդված
The New Armenian Medical Journal, Vol. 13, 2019, Nо 3, p. 21-27
, ,
Դեղագործական հոգածությունը որպես պատշաճ դեղագետի հիմնական գործառույթը
2018 | Հոդված
Տնտեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, 2018, No. 2(119), էջ 52
, ,
Ստամոքս-աղիքային հիվանդություն ունեցող պացիենտների դեղագործական հոգածությունը
2018 | Հոդված
Հոդված, Տնտեսական և կլինիկական բժշկություն հարցեր, 2018, No. 4(121), էջ 17-19
,
Organization and control of pharmaceutical activities
2018 | Գիրք
Ուս.ձեռնարկ, ԵՊԲՀ, 2018, 135 էջ