Թրենինգներ
ԲԻԶՆԵՍ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կորպորատիվ
Վարող
Արժեքը`