Թրենինգներ
ԴԱՍԱԿԱՆ ԵՎ ՅՈՒՆԳՅԱՆ ՀՈԳԵԴՐԱՄԱ
Ուսուցողական
30 ժամ

Թրենինգը ըստ հանդիպումների

  1. Հեքիաթի խաղարկում և քննարկում, ի հայտ եկած խնդիրների հետագա խաղարկում: Սոցիոմետրիա և սեանսի կառուցվածք: Բեմ և անտուրաժ:
  2. Դերային խաղ որպես այդպիսին. մասնակիցների սոցիալական հարաբերությունների մեջ առաջացող խնդիրների խաղարկում: Խմբային ստատիկա և դինամիկա, դերասանը և հանդիսատեսը որպես հավասար մասնակիցներ:
  3. «Նայել կողքից» - փոքրածավալ իրավիճակային խաղեր, հիմնված նմանակման և ընկալման վրա, հումորի կիրառումը թերապիայի մեջ: Մեկ դեր – բազում դերասաններ, դերերի փոփոխության ուսուցում:
  4. Մոնոդրամա և «դատարկ աթոռ»: Մարդու կամքը, բախտը, տխրությունը, արժեքը և վերացական այլ հասկացություններ որպես ինքնուրույն անձ-դեր:
  5. Ընտանեկան թերապիայի թատերական մոդել և մեկ դերասան – բազում դերեր:
  6. Աշխատանք երազների, խորհրադնիշների հետ: «Փոխված գիտակցության» մոդելներ և ակտիվ երևակայության կիրառությունը հոգեդրամայի մեջ
  7. Աշխատանք վախի և ընկճվածության հետ, ազատության սոցիոմետրիա
  8. Աշխատանք Ստվերի և Անիմա/Անիմուսի հետ
  9. Դիրքի գրանցում և աշխատանք մարմնի հետ, պանտոմիմա (ըստ մասնակիցների ցանկության` պարի գործածումը հոգեդրամայում): Խմբային ավարտական սոցիոմետրիա:

Թրենինգի տևողությունը՝ 30 ժամ (10 հանդիպում)

Թրենինգի արժեքը՝

ԵՊՀ ուսանողներ՝ 26250 դրամ

Այլ բուհի ուսանողներ՝ 37500 դրամ

Մասնագետներ՝ 45000 դրամ

Վարող
Արժեքը`