Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում
 

ԵՊՀ-ում ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացը մեկնարկեց 2012 թ-ի մարտին, որն իրականացվեց ՀՀ կառավարության կողմից 2011 թ-ի հունիսի 30-ին հաստատված «ՀՀ միջին և բարձրագույն մաuնագիտական հիմնական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուuումնական հաuտատությունների պետական հավատարմագրման կարգի» համաձայն (Ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատման զեկույց


ԵՊՀ ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման գործընթացներն իրականացվեցին հավատարմագրման և որակի ապահովման գործընթացներին աջակցելու նպատակով` Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Հայաստանում որակի ապահովման տեխնիկական աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում, որն իրագործվում է ՈԱԱԿ-ի և NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie organisatie) նիդեռլանդական անկախ հավատարմագրող կազմակերպության համատեղ ջանքերով։


2019/2020 ուտարում մեկնարկեց ԵՊՀ հավատարմագրման նոր գործընթացը, որի առաջին փուլը ԵՊՀ ինքնագնահատման նպատակով ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության կազմակերպումը և համապատասխան զեկույցի պատրաստումն է: Չնայած նորկորոնավիրուսային համավարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակին՝ սահմանված ժամկետում հայերեն և անգլերեն տարբերակներով պատրաստվեց «Երևանի պետական համալսարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն» զեկույցն իր հավելվածով, որը ներկայացվել է արտաքին գնահատումն իրականացնող կառույցին՝ Որակի ապահովման ազգային կենտրոն:

 

 

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am