Ֆակուլտետային
 

ԵՊՀ ՈԱ գործընթացները ֆակուլտետներում ավելի համակարգված և նպատակային իրականացնելու նպատակով ստեղծվել են ԵՊՀ գիտական ստորաբաժանումներին կից որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովներ։ Յուրաքանչյուր կրթական ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) ՈԱ մշտական հանձնաժողովում ընդգրկված են 4 անդամներ` այդ թվում մեկ ուսանող։

Այս հանձնաժողովների հիմնական գործառույթներից են` ուսումնական գործընթացների որակի ապահովումը ֆակուլտետներում, ինչպես նաև կրթական ծրագրերի հաստատման, մշտադիտարկման և պարբերական վերանայման գործընթացների կազմակերպումը և վերահսկումը։

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am