Տեղեկատվական նյութեր
 

ԵՊՀ-ում գործում է Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունը, որի հիմնական գործառույթներից է ԵՊՀ տեղեկատվական նյութերի մշակումը և տարածումը, ինչպես նաև ընթացիկ միջոցառումների լուսաբանումը: Այստեղ ներկայացված են վարչության կողմից պարբերաբար հրատարակվող նյութերից մի քանիսը:

 

  1. «Երևանի համալսարան» ամսաթերթ (հունիս 2018)
  2. ԵՊՀ-ում հանրային նշանակություն ունեցող միջոցառումների կազմակերպման, իրազեկման և հասարակայնության հետ տարվող աշխատանքների ուղեցույց
  3. «Իմ տունն այստեղ է» առաջին կուրսեցու ուղեցույց

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am