Կարգեր
 

Այտեղ ներկայացված են ԵՊՀ որակի ապահովման և բարելավման գործընթացներին առնչվող պաշտոնական փաստաթղթերը:

Որակի ապահովման և շարունակական բարելավման ձեռնարկ

 

ԵՊՀ կրթական ծրագրերի հաստատման կարգ

 

ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մոնիթորինգի և վերանայման կարգ

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am