Հայեցակարգեր
 

Երևանի պետական համալսարանը կարևորում է հանրային կապերի ոլորտը: Սույն ենթաբաժնում ներկայացված է Հանրային կապերի հայեցակարգը, որի նպատակն է հստակեցնել ԵՊՀ հանրային կապերին վերաբերող սկզբունքային մոտեցումները, սահմանել աշխատանքային գերակա ուղղությունները և այլն:

ԵՊՀ կարևորագույն ստորաբաժանումներից է Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարանը, որն իր զարգացման համար անհրաժեշտ առաջնահերթություններն ու նախապայմանները սահմանել է «ԵՊՀ Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարանի զարգացման հայեցակարգ»-ում:

  1. ԵՊՀ հանրային կապերի հայեցակարգ (2012)
  2. ԵՊՀ Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարանի զարգացման հայեցակարգ (2007)

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am