Մեր մասին
ՈւԽ նախագահին կից մոնիտորինգի և զարգացման հանձնախումբ
 

Հանձնախմբի ղեկավար` Գեղամ Եղիազարյան, (Ռադիոֆիզիկա 4-րդ կուրս)

20 Հուլիսի 1998 թ ծնվել է Արմավիրի մարզ գ. Սարդարապատում

2021թ. –ից մինչև այժմ <<Խնայողական բանկերի միջազգային համագործակցության>> միավորման Հայաստանյան ներկայացուցչություն:

2016թ.-ից մինչ այժմ Սովորում է Երևանի պետական համալսարանի Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի <<Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա›› բաժին:

2013-2016թթ. Սովորել է ք. Արմավիրի Ռուբիկ Եղոյանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոց 

2005-2013թթ. Սովորել է ք.Արմավիրի Մովսես Սիլիկյանի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոց

2017-2019թթ Ժամկետային զինծառայող ՀՀ Զինված ՈՒժեր

 

  

Հանձնախմբի քարտուղար` Նաիրուհի Մխիթարյան

Հանձնախմբի  ակտիվ անդամներն են`

Սեդա Մովսեսյան

Լյուդվիկ Հովսեփյան

Ռուզաննա Հարությունյան

Օլյա Ղազարյան

Տաթևիկ Գաբրիելյան

Սաթեն Սարգսյան

Արտյոմ Արևիկյան

Էսթեր Կիրակոսյան

 

Հանձնախմբի գործունեությունը

ԵՊՀ ՈՒԽ  նախագահին կից մոնիտորինգի և զարգացման հանձնախմբի նպատակներն են`

 Հետևել և մշտադիտարկել Երևանի պետական համալսարանի ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդների  աշխատանքները,

Հետևել և մշտադիտարկել Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի հանձնաժողովների աշխատանքները,

Բացահայտել ընթացիկ շեղումներն ու ներկայացնել առաջարկություններ դրանք շտկելու համար,

Ներկայացնել զարգացման միջոցառումների պլաններ ուսանողական խորհրդում և առկա ստորաբաժանումներում ներգրաված ուսանողների կարողությունների զարգացմանն ուղղված,

Աջակցել ուսանողական խորհրդի նախագահին համակարգելու ուսանողական խորհրդի աշխատանքները: