Albert A. Makaryan
Biography
Education
1982 - 1985: Yerevan State University, the faculty of Armenian Philology,post-graduate of the Chair of Armenian Literature
1976 - 1981: Yerevan State University, Department of Armenian Language and Literature at the faculty of Armenian Philology

Academic degree
candidate – “ National Big Shots”, 1986, Yerevan State University
doctoral – “The Western Armenian Literary Portrait”, 2002, Yerevan State University

Professional experience
2005 - up to now: Professor at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University
1986 - 2005: Assistant professor at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University
1981 - 1986: Assistant at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University

Academic courses
History of the Armenian New Literature of the 19th century
Hakob Paronyan and traditions of Armenian Satire
Armenian Satire

Scale of professional interests
Western Armenian Literature
Armenian New Literature
Satire

Languages
Armenian,Russian, German (reads and translates with the help of dictionary)

Professional membership
2003 - up to now: HAC RA (Higher Attestation Commission of the Republic of Armenia) secretary of 012 Council of Literary Criticism awarding degrees of doctor of Philological Sciences
2001- up to now: secretary of the faculty of Armenian Philology in Yerevan State University

Albert A. Makaryan

Head of Chair | Faculty of Armenian Philology - Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
 
 

Book

Ալբերտ Մակարյան

Խաչատուր Աբովյանը՝ նոր ընթերցմամբ (Առաջաբան Աստղիկ Սողոյանի՝ «Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը» գրքում) | Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ․, 2022, էջ 5-8 |

Ալբերտ Մակարյան

Խորագետ ու համեստ գիտնականը․ Ալբերտ Շարուրյան (Վերջաբան «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում և ժամանակակիցների հիշողություններում» գրքում) | Երևան, «Արմավ» հրատ․, 2021, էջ 129-139 |

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր | Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ |

Ալբերտ Մակարյան

Գրականագիտության տիրույթներում | «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 292 էջ |

Ալբերտ Ա. Մակարյան

Կրկին Պարոնյանի հետ (նոր ընթերցումներ) | Մենագրություն, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 312 էջ |

Վաչագան Ավագյան, Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Աննա Աբաջյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալբերտ Մակարյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Ռուբեն Սաքապետոյան, Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան, Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ

Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Աննա Աբաջյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալբերտ Մակարյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Ռուբեն Սաքապետոյանվ, Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան, Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան

Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան, Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալբերտ Մակարյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան, Ռուբեն Սաքապետոյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան |

Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալբերտ Մակարյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան, Աննա Աբաջյան, Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան, Սամվել Մուրադյան, Ռուբեն Սաքապետոյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ

Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Ալբերտ Մակարյան, Ռուբեն Սաքապետոյան, Սամվել Մուրադյան, Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան

Մ. Հալաջյան, Փ. Մեյթիխանյան, Ա. Ջրբաշյան, Ա. Մակարյան, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ

Մ. Հալաջյան, Փ. Մեյթիխանյան, Ա. Ջրբաշյան, Ա. Մակարյան, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ

Ա. Մակարյան

Թագուհի Շիշմանյան (Օրիորդ Մենիկ) | Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2015, 204 էջ

Մ. Հալաջյան, Փ. Մեյթիխանյան, Ա. Ջրբաշյան, Ա. Մակարյան, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ

Ալբերտ Մակարյան

Հարություն Ալամդարյան | Մենագրություն, 2-րդ հրատարակություն, Երևան, 2013, 193 էջ

Parandzem G. Meytikhanyan, Albert A. Makaryan, Ashkhen E. Jrbashyan, Rita G. Saghatelyan, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս | Երևան, 2012, 176 էջ

Փ. Մեյթիխանյան, Ա. Մակարյան, Ա. Ջրբաշյան, Ռ. Սաղաթելյան, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս | Երևան, 2012, 248 էջ

Ա. Մակարյան

Հայագիտության անխոնջ նվիրյալը (պրոֆ. Ս. Պ. Մուրադյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ), | «Երևանի համալսարան», 2005

Ա. Մակարյան

Հարություն Ալամդարյան | Մենագրություն, Երևան, 2005, 193 էջ |
 

Article

Albert Makaryan, Astghik Soghoyan, Haykanush Sharuryan

Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror | WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123 |

Ալբերտ Մակարյան

Արտադիպաշարային տարրերը Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» վիպակում | «Կեանքը եւ վէպի ընդգրկումները․ ազդեցութիւններ եւ զարգացման ուղենիշներ», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (27 Մայիս, 2021, Երեւան), Երևան, 2022, «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատ․, էջ 73-84 |

Ալբերտ Մակարյան

Ստեփան Զորյանի «Ջրհորի մոտ» պատմվածքի դասավանդումը | «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 4 (53), էջ 145-155 |

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Հակոբ Պարոնյանի մանկական պատմվածքները | «Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 202-215 |

Ալբերտ Մակարյան

Գուրգեն Մահարու ինքնակենսագրական վիպակների դասավանդման շուրջ | «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 3 (52), էջ 150-174 |

Ալբերտ Մակարյան

Ակսել Բակունց. «Սպիտակ ձին» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ) | «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 168-186 |

Ալբերտ Մակարյան

Դերենիկ Դեմիրճյան. «Ավելորդը» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ) | «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 154-175 |

Ալբերտ Մակարյան

Հովհաննես Շիրազի քնարերգությունը (դասավանդման մի քանի խնդիրներ) | «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 5 (54), էջ 115-141 |

Ալբերտ Մակարյան

Ղևոնդ Ալիշան․ մարդը և բանաստեղծը | «Հ․ Ղևոնդ Ալիշան – 200․ Հոբելյանական գիտական նյութերի ժողովածու», Երևան, 2021, ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ․, էջ 154-178 |

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում | Երևան, 2020, էջ 23-33 |

Ալբերտ Մակարյան

Երվանդ Օտյանի «Մեր երեսփոխանները» պատմական լույսի ներքո | «Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ», ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2020, ԵՊՀ հրատ., էջ 67-75 |

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց») | «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2019, թիվ 2 (44), էջ 60-69 |

Ալբերտ Ա. Մակարյան, Աստղիկ Վ. Սողոյան

Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին | «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2019, թիվ 3 (67), էջ 71-84 |

Ալբերտ Մակարյան

Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջեր»-ը և ֆրանսիական «Պոլիշինել» երգիծաթերթը | «Հայ-ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ», Գիտական նստաշրջանի ժողովածու, ՀՊՄՀ, Երևան, 2019, էջ 63-73 |

Albert Makaryan

Բանասիրական մի ճշգրտում «Պաղտասար աղբար»-ի առիթով | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 17-24 |

Albert Makaryan

Հակոբ Պարոնյանի «Պաղտասար Աղբար» կատակերգության առաջին գրախոսության իմացական արժեքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-22 |

Ալբերտ Ա. Մակարյան

Խորեն Գալֆայան (Նար-Պեյ). մարդը և կատակերգակը | «Հայագիտության հարցեր», ԵՊՀ, 2018, թիվ 1 (13), էջ 119-139 |

Ալբերտ Ա. Մակարյան

Եվրոպականի ու ասիականի փոխհարաբերության գեղարվեստական ընկալումը Հակոբ Պարոնյանի «Լեռը մարգարէին քով չերթա նէ՝ մարգարէն լեռան քով կերթա» երգիծապատումի մեջ | «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2018, թիվ 1 (61), էջ 59-74 |

Ալբերտ Ա. Մակարյան

Պետրոս Դուրյանի կյանքի և ստեղծագործության ուսուցումը բուհում | «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2018, թիվ 1 (39), էջ 100-110 |

Ալբերտ Ա. Մակարյան

Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները» | Վերջաբան՝ Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները» գրքում, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 200 էջ, էջ 154-197 |

Albert Makaryan, Tigran Simyan

On Functional-Typological Plot of "Little Red Riding Hood" in European and Armenian Contexts | Journal of comparative studies. 2018, 11 (40), pp. 42-60 |

Tigran Simyan, Albert Makaryan

On functional-typological plot of ilittle red riding Hoodi in european and armenian contexts | Daugavpils: Daugavpils Universit‚tes AkadÁmiskais apg‚ds ìSauleî, 2018, 42-60 pp. |

Վաչագան Ավագյան, Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Ալբերտ Մակարյան, Ռուբեն Սաքապետոյան, Սամվել Մուրա­դյան, Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3 | «Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017

Վաչագան Ավագյան, Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Աննա Աբաջյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալբերտ Մակարյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Սամվել Մուրա­դյան, Ռուբեն Սաքապետոյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2 | «Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017

Ալբերտ Ա. Մակարյան, Աստղիկ Վ. Սողոյան

Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան | «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4 (60), 2017, էջ 123-140 |

Ալ. Մակարյան, Ա. Սողոյան

Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը | «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (55), Երևան, 2016, էջ 85-118 |

Ալ. Մակարյան

Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները» | «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (53), «Վէմ հանդէս» ՍՊԸ, Երևան, 2016, էջ 68-97 |

Ալ. Մակարյան

Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» (մի քանի դիտարկումներ) | «Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (32), ՀՊՄՀ, 2016, էջ 102-116 |

Ալ. Մակարյան

Կառլո Գոլդոնի և Հակոբ Պարոնյան («Երկու տիրոջ ծառան» նույնանուն պիեսների համեմատական վերլուծություն) | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» (Գիտական հանդես), թիվ 2 (19), ԵՊՀ, Երևան, 2015, էջ 196-208 |

Ա. Մակարյան, Ա. Շահնազարյան

Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ (հայ և եվրոպական միջնադարյան երգիծանքի համեմատական քննություն) | «Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1, Երևան, 2014 |

Ալբերտ Մակարյան

«Վերք Հայաստանի...» վեպի դասավանդման մի քանի հարցեր | «Մանկավարժական միտք» ամսագիր, թիվ 1, Երևան, 2014 |

Ալբերտ Մակարյան

Հակոբ Պարոնյանը մանկավարժ | «Մանկավարժության հիմնախնդիրները. միջազգային գիտաժողով», Երևան, 2014, 17-18 հոկտեմբեր:

Ալ. Մակարյան

Հրանտ Թամրազյան (Առաջաբան Հրանտ Թամրազյան, Երկեր, հ.Դ գրքում) | «Նաիրի», 2013, էջ 3-22 |

Ա. Մակարյան, Ս. Թումանյան

Էլջին Գրոսքլոուսը և իր «Արարատ» վեպը | «Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (41), Երևան 2013, էջ 70-116 |

Ա. Մակարյան, Ա. Շահնազարյան

Նորահայտ էջեր Օտյանների գերդաստանից | «Բանբեր Երևանի Մատենադարանի» հանդես, թիվ 19, Երևան, 2012, էջ 359-378 |

Ալբերտ Մակարյան

Տրոհված միջուկի հայտնությունը | «Վէմ», համահայկական հանդէս, Երևան, 2012, թիվ 1 /37/, հունվար-մարտ:

Ա. Մակարյան

Ասք ներքին ժամանակի (Գրախոսություն Հր. Թամրազյանի` «Բանաստեղծություններ, էսսեներ, գրական դիմանկրներ, հոդվածներ» գրքի մասին) | «Ազգ», թիվ 11, Երևան, 2011

Ա. Մակարյան

Հակոբ Պարոնյանի «Պտույտը...» ակնարկաշարի նորահայտ տարբերակները, | «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 2, Երևան, 2011 |

Լ. Սաֆարյան, Ա. Մակարյան

Տխուր հայը (Էլիաս Կանետիի ինքնակենսագրական եռապատումը) | «Վէմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2011, թիվ 2(34), էջ 217 (I) - 232 (XV) |

Ա. Մակարյան

«Նոճյաց տղայի» առասպելը (Պետրոս Դուրյանի ծննդյան 160-ամյակի առիթով) | «Գիտության աշխարհում» հանդես, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2011, թիվ 3, էջ 28-34 |

Ա. Մակարյան

«Հասկեր. մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք» | Հայ մանկական առաջին պարբերականը, թիվ 1, Երևան, 2010 |

Ա. Մակարյան

Թագուհի Շիշմանյան` արևմտահայ գրականության կորուսյալ ասուպը | «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4, Երևան, 2010 |

Ա. Մակարյան

Արևմտահայ երևելի գրագետը (Թեոդիկ) | «Նոր-Դար», թիվ 3-4, Երևան, 2009

Ա. Մակարյան

Կաֆկայի «Հաշվետվություն ակադեմիայի համար» պատմվածքը, | «Հայոց լեզու և գրականություն», թիվ 3-4, Երևան, 2009

Ալ. Մակարյան , Հ. Շարուրյան

Լևոն Շանթի «Հին աստվածները» և Վիլյամ Գոլդինգի «Սրաձողը» (Համեմատական վերլուծություն) | Երևան, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (26), ապրիլ-հունիս, 2009,Ալ. Մակարյան (ԵՊՀ, Հայ գրականության ամբիոն) |

Ա. Մակարյան

«Չափաբերականք» ժողովածուի տաղաչափական արվեստի և որոշ գաղտնագրումների շուրջ | «Նոր-Դար», թիվ 1-2, Երևան, 2004

Ա. Մակարյան

Հարություն Սըվաճյանի երգիծական մանրապատումները | «Նոր-Դար», թիվ 3, Երևան, 2004

Ա. Մակարյան

Ղևոնդ Ալիշանը և ազգային նոր երգի ծնունդը | «Համատեքստ - 2004», Երևան, 2004

Ա. Մակարյան

Հակոբ Պարոնյանը ժամանակակիցների հուշերում և վավերագրություններում | Դասագիրք, Երևան, 2004

Ա. Մակարյան

«Երրորդ ապստամբությունը» (Արևմտահայ ութսունականների իրապաշտական շարժման պատմությունից) | «Համատեքստ - 2003», Երևան, 2003

Ա. Մակարյան

Գրական դիմանկարի ժանրային տրոհումները «Մամուլ» երգիծահանդեսի էջերում | «Համատեքստ - 2002», Երևան, 2002

Ա. Մակարյան

Գրական դիմանկարի ժանրային ինքնօրինակությունները | «Կանթեղ», թիվ 2, Երևան, 2002

Ա. Մակարյան

Կիսադեմքերը քողավորած գրագիտուհին (Սիպիլը գրական դիմանկարիչ) | «Նոր-Դար», թիվ 1, Երևան, 2002

Ա. Մակարյան

Գրական դիմանկարը «Բյուզանդիոնի» էջերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1, Երևան, 2002

Ա. Մակարյան

Գրական դիմանկարի նախանմուշները (Հարություն Սըվաճյանը ժանրի ձևավորման առաջամարտիկ), | «Կանթեղ», թիվ 1, Երևան, 2002

Ա. Մակարյան

Արևմտահայ գրական դիմանկարը | Մենագրություն, Երևան, 2002

Ա. Մակարյան

Գրական դիմանկարի զոհրապյան դպրոցը | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 1, Երևան, 2002

Albert A. Makaryan

Գրական դիմանկարը «Բյուզանիոնի» էջերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 211-214 |

Ա. Մակարյան

Նահապետ Քուչակ. ուսումնասիրություններ, հոդվածներ, հայրեններ | Դասագիրք, Երևան, 2001

Ա. Մակարյան

Գրիգոր Զոհրապ, հատոր Ա | Դասագիրք, Երևան, 2001

Ա. Մակարյան

Գրիգոր Զոհրապի դիմանկարները | «Կանթեղ», թիվ 6, Երևան, 2001

Ա. Մակարյան

Մատթեոս Մամուրյանի դիմակարները | «Կանթեղ», թիվ 4, Երևան, 2001

Ա. Մակարյան

Պարոնյանական մի դիմանկարի առիթով | «Նոր-Դար», թիվ 1, Երևան, 2001

Albert A. Makaryan

Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 133-142 |

Ա. Մակարյան

Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, Երևան, 2000

Ա. Մակարյան

Տաղանդավոր գրականագետի և համարձակ հետազոտողի հանդիպումը | «Երևանի համալսարան», թիվ 2 - 3, Երևան, 1988

Ա. Մակարյան

Գիտությունների մեր նոր դոկտորները, | «Երևանի համալսարան», 1996

Ա. Մակարյան

«Ես, պարոններ, ես պիտի ծիծաղեմ» | «Հայաստանի Հանրապետություն», 31 մայիսի, Երևան, 1993

Ա. Մակարյան

Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը» | Մենագրություն, Երևան, 1988

Ա. Մակարյան

Հրանտ Սմբատի Թամրազյան. կենսամատենագիտություն | ԵՊՀ հրատ, Երևան, 1987

Ա. Մակարյան

«Ազգային ջոջերի» գրական նախատիպերը | «Սովետական գրականություն», թիվ 6, Երևան, 1985

Ա. Մակարյան

Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերի» ստեղծագործական պատմությունը | «Հայոց լեզու և գրականություն», պրակ 5 - 6, Երևան, 1985

Albert A. Makaryan

Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը «Ազգային ջոջերի» կերպարներում (Մկրտիչ Տիգրանյանի դիմանկարը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (55), Երևան 1985թ., էջ 165-170 |