Albert A. Makaryan
Biography
Education
1982 - 1985: Yerevan State University, the faculty of Armenian Philology,post-graduate of the Chair of Armenian Literature
1976 - 1981: Yerevan State University, Department of Armenian Language and Literature at the faculty of Armenian Philology

Academic degree
candidate – “ National Big Shots”, 1986, Yerevan State University
doctoral – “The Western Armenian Literary Portrait”, 2002, Yerevan State University

Professional experience
2005 - up to now: Professor at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University
1986 - 2005: Assistant professor at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University
1981 - 1986: Assistant at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University

Academic courses
History of the Armenian New Literature of the 19th century
Hakob Paronyan and traditions of Armenian Satire
Armenian Satire

Scale of professional interests
Western Armenian Literature
Armenian New Literature
Satire

Languages
Armenian,Russian, German (reads and translates with the help of dictionary)

Professional membership
2003 - up to now: HAC RA (Higher Attestation Commission of the Republic of Armenia) secretary of 012 Council of Literary Criticism awarding degrees of doctor of Philological Sciences
2001- up to now: secretary of the faculty of Armenian Philology in Yerevan State University

Albert A. Makaryan

Head of Chair | Faculty of Armenian Philology - Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
 
 

Book

Ալբերտ Մակարյան

Խաչատուր Աբովյանը՝ նոր ընթերցմամբ (Առաջաբան Աստղիկ Սողոյանի՝ «Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը» գրքում) | Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ․, 2022, էջ 5-8 |

Ալբերտ Մակարյան

Խորագետ ու համեստ գիտնականը․ Ալբերտ Շարուրյան (Վերջաբան «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում և ժամանակակիցների հիշողություններում» գրքում) | Երևան, «Արմավ» հրատ․, 2021, էջ 129-139 |

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր | Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ |

Ալբերտ Մակարյան

Գրականագիտության տիրույթներում | «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 292 էջ |

Ալբերտ Ա. Մակարյան

Կրկին Պարոնյանի հետ (նոր ընթերցումներ) | Մենագրություն, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 312 էջ |
1   2   3   4  |  See all
 

Article

Ալբերտ Մակարյան

Տրոհված միջուկի հայտնությունը | «Վէմ», համահայկական հանդէս, Երևան, 2012, թիվ 1 /37/, հունվար-մարտ:

Ա. Մակարյան

Ասք ներքին ժամանակի (Գրախոսություն Հր. Թամրազյանի` «Բանաստեղծություններ, էսսեներ, գրական դիմանկրներ, հոդվածներ» գրքի մասին) | «Ազգ», թիվ 11, Երևան, 2011

Ա. Մակարյան

Հակոբ Պարոնյանի «Պտույտը...» ակնարկաշարի նորահայտ տարբերակները, | «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 2, Երևան, 2011 |

Լ. Սաֆարյան, Ա. Մակարյան

Տխուր հայը (Էլիաս Կանետիի ինքնակենսագրական եռապատումը) | «Վէմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2011, թիվ 2(34), էջ 217 (I) - 232 (XV) |

Ա. Մակարյան

«Նոճյաց տղայի» առասպելը (Պետրոս Դուրյանի ծննդյան 160-ամյակի առիթով) | «Գիտության աշխարհում» հանդես, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2011, թիվ 3, էջ 28-34 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  |  See all