Alen G. Ghevondyan
Biography
Education
2002 - 2004: Yerevan State University, Republic of Armenia, Master of Arts in Political Science
1998 - 2002: Yerevan State University, Republic of Armenia, Bachelor in Political Science.
2004 - 2007: PhD in Political Science
2005 - 2006: Caucasus Media Institute, Yerevan, Republic of Armenia, Certificate of Caucasus Studies
2006 May-November: Leader School, Yerevan, Republic of Armenia

Academic degree
Doctor of Political Science,
Docent

Professional experience
05.02.2002 - 01.05.2003: Engineer in the Social and Staff Development Department “Armenia” LTD
01.07.2005 - 01.01.2006: Foreign Relations Expert in the Armenian Center for National and International Studies
2008 April - 2009 January: Commentator, “AR” Television Company
2008 - 2010: Foreign relations expert, «www.aysor.am» information-analytic site
01.09.06 to Present: Lecture in the Political Science Department, Yerevan State University

Academic courses
The National Interest of the Republic of Armenia in South Caucasus Region
Strategic pllaning of politics
The NATO and Regional security
Political Power, political elite and lidership

Scale of professional interests
National security, Foreign policy and International organizations, Regional security issues, National power and geopolitical problems

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
The head of the “Expert” strategic research center

Awards received
Special Prize of National Assembly of the Republic of Armenia (2001)
Standing Committee for Foreign Relations of NA organized a Competition on Writing Papers on Political Studies (Second Competition), titled “South Caucasus in the 21st : Guarantees and Prospects for the Regional Cooperation”
Special Prize of National Assembly of the Republic of Armenia (2003)
Standing Committee for Foreign Relations of NA organized a Competition on Writing Papers on Political Studies (Third Competition), titled “Final Resolution of Conflicts in South Caucasus as a Crucial Factor for the Regional Cooperation and Integration”

Alen G. Ghevondyan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Chair of Political Institutions and Processes
 
 

Book

Ալ. Ղևոնդյան, Ալ. Մանասյան

Լեռնային Ղարաբաղ. ինչպես է դա եղել... | Եր. 2010, էջ 160 |

Ալեն Ղևոնդյան

Ազգային շահերի հիմնահարցը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման առաջնային միջավայրում | Երևան 2011, 220 էջ |
 

Article

Alen Ghevondyan

Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը և ՀՀ անվտանգության մերօրյա մարտահրավերները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 17-29 |

Alen Ghevondyan

Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպության ռազմավարական հայեցակարգերի փոխակերպման առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 40-57 |

Alen Ghevondyan

Դաշինքների մեկնաբանման տեսահայեցակարգային մոտեցումները արևմտյան գիտական դիսկուրսում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 49-62 |

Ալեն Գուրգենի Ղևոնդյան

Պետության ռազմավարական հզորության գնահատման մեթոդաբանությունը արդի ռազմաքաղաքական իրողությունների համատեքստում: | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2008/3 Էջ 94-104

Ալեն Գուրգենի Ղևոնդյան

Հարավկովկասյան աշխարհաքաղաքական կլիման տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության համակարգի ձևավորման համատեքստում: | «Օրենք և իրականութ-յուն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, Երևան, 10 (132), Հոկտեմբեր, 2006 էջ 27-30
1   2  |  See all