Anahit Kh. Brutyan

Anahit Kh. Brutyan

Associate Professor | Faculty of Journalism - Chair of Printed and Broadcast Media
 
 

Book

Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Դ. Վ. Պետրոսյան, Լ. Կ. Սայադյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան, Ա. Խ. Բրուտյան, Ա. Ս. Գոյունյան, Հ. Ն. Զորյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Շ. Մկրտիչյան

Ժուռնալիստի վարպետություն դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ |

Ա. Խ. Բրուտյան

Հայ մանկավարժական մամուլ | Ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 16 էջ

Անահիտ Բրուտյան

Արևելահայ մանկավարժական մամուլը | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, 152 էջ
 

Article

Ա. Բրուտյան

«Դաստիարակ» ամսագրի տեղը և դերը XIX դարի արևելահայ մանկավարժական մամուլի համակարգում | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 3 - 4, 2008, էջ 107 - 110

Բրուտյան Ա. Խ.

Լրատվական գործակալությունները զանգվածային լրատվամիջոցների համակարգում | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ը, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 99 - 111

Անահիտ Բրուտյան

Կրթության հարցերը Ն. Աղբալյանի հրապարակախոսության մեջ | «Նիկոլ Աղբալյան - 130» (Միջազգային գիտաժողովի նյութեր), «Լուսակն» հրատ., Երևան 2006, էջ 54 - 63

Ա. Բրուտյան

Ուսուցչական կադրերի խնդիրը արևելահայ մանկավարժական մամուլում | Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Է, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2005, էջ 68 - 76

Anahit Kh. Brutyan

Կանանց կրթության հիմնախնդիրը XIX դարի արևելահայ մանկավարժական մամուլում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 156-161 |
1   2   3  |  See all