Anahit Kh. Brutyan

Anahit Kh. Brutyan

Associate Professor | Faculty of Journalism - Chair of Printed and Broadcast Media
 
 

Book

Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Դ. Վ. Պետրոսյան, Լ. Կ. Սայադյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան, Ա. Խ. Բրուտյան, Ա. Ս. Գոյունյան, Հ. Ն. Զորյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Շ. Մկրտիչյան

Ժուռնալիստի վարպետություն դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ |

Ա. Խ. Բրուտյան

Հայ մանկավարժական մամուլ | Ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 16 էջ

Անահիտ Բրուտյան

Արևելահայ մանկավարժական մամուլը | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, 152 էջ
 

Article

Anahit Brutyan

Կրթության և դաստիարակության դերի արժևորումը «Հյուսիսափայլ» ամսագրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 75-85 |

Ա. Բրուտյան

«Ժուռնալիստի վարպետություն» առարկայի դասավանդումը (մեթոդական խնդիրներ) | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1 - 2, 2012, էջ 108 - 114

Անահիտ Բրուտյան

Հայոց լեզվի արժևորումը Պարույր Սևակի հրապարակախոսության մեջ | Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 55-60:

Անահիտ Բրուտյան

Կրթության հիմնախնդիրները Հովհ. Թումանյանի հրապարակախոսության մեջ | Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Թ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 101 - 108

Ա. Խ. Բրուտյան

Դպրոցի և կրթության հարցերը XIX դարի հայ մանկավարժական մամուլի էջերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 101 - 108, թիվ 1, էջ 187 - 192 |

Ա. Բրուտյան

«Դաստիարակ» ամսագրի տեղը և դերը XIX դարի արևելահայ մանկավարժական մամուլի համակարգում | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 3 - 4, 2008, էջ 107 - 110

Բրուտյան Ա. Խ.

Լրատվական գործակալությունները զանգվածային լրատվամիջոցների համակարգում | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ը, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 99 - 111

Անահիտ Բրուտյան

Կրթության հարցերը Ն. Աղբալյանի հրապարակախոսության մեջ | «Նիկոլ Աղբալյան - 130» (Միջազգային գիտաժողովի նյութեր), «Լուսակն» հրատ., Երևան 2006, էջ 54 - 63

Ա. Բրուտյան

Ուսուցչական կադրերի խնդիրը արևելահայ մանկավարժական մամուլում | Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Է, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2005, էջ 68 - 76

Anahit Kh. Brutyan

Կանանց կրթության հիմնախնդիրը XIX դարի արևելահայ մանկավարժական մամուլում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 156-161 |

Ա. Խ. Բրուտյան

Կանանց կրթության խնդիրները արևելահայ մանկավարժական մամուլում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2005, էջ 156 - 161

Anahit Kh. Brutyan

Կրթական հիմնախնդիրների արտացոլումը «Վարժարան» ամսագրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 207-212 |

Անահիտ Բրուտյան

Ռուսաստանի հայ ուսուցիչների առաջին համագումարը | «Մանկավարժական միտք», թիվ 4, Երևան, 2002, էջ 163-172